hasło czeka na weryfikację (zwykle poniżej doby) dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc! propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+) użytkownik bardzo zasłużony (50+)           użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników.

NrPropozycja hasłaStatusUwagi
11494. Wahrnehmungstäuschung ;
Dodane 2017-07-25 20:10:40 przez: Puzon
Skomentuj
11493. Wertanlage ;
Dodane 2017-07-25 12:25:32 przez:
Skomentuj
11492. liegen an czasownik liegen t, liegen te, hat geliegen t zależeć na; es liegt mir daran zależy mi na tym
Dodane 2017-07-24 17:37:22 przez: Denta
Skomentuj
11491. gehen lassen czasownik gehen lasst, gehen lasste, hat gegehen lasst pofolgować,zostawić; den Teig gehen lassen ,du solltest ihn gehen lassen,sich gehen lassen Pozwolić ciastu wyrosnąć,daj mu spokój,pofolgować sobie
Dodane 2017-07-24 17:03:36 przez: Denta
Skomentuj
11490. Polizeirat ;
Dodane 2017-07-23 22:17:54 przez: Puzon
Skomentuj
11489. die Gerüchteküche brodelt ;
Dodane 2017-07-23 16:16:19 przez: Puzon
Skomentuj
11488. Ge­rüch­te­kü­che ;
Dodane 2017-07-23 16:15:18 przez: Puzon
Skomentuj
11487. Dezernat Interne Ermittlungen (D.I.E.) ;
Dodane 2017-07-23 15:58:57 przez: Puzon
Skomentuj
11486. Hundertschaft ;
Dodane 2017-07-23 15:45:45 przez: Puzon
Skomentuj
11485. krausziehen czasownik krauszieht, krausziehte, hat gekrauszieht marszczyć; die Nase krausziehen marszczyć nos
Dodane 2017-07-23 13:27:05 przez: l.merlin
Skomentuj
11484. verrußen ;
Dodane 2017-07-22 21:29:13 przez: Puzon
Skomentuj
11483. weiterlesen czasownik liest weiter, las weiter, hat weitergelest czytać dalej;
Dodane 2017-07-22 21:20:06 przez:
Skomentuj
11482. Drachenei das (PL die Dracheneier) Smocze jajo;
Dodane 2017-07-22 11:30:11 przez: A.Piwowarczyk
Skomentuj
11481. Kungelei (PL die Kungelei) kombinowanie, machinacje, nadużycie, konszachty;
Dodane 2017-07-22 00:10:30 przez:
Skomentuj
11480. Zwillengeschoss ;
Dodane 2017-07-16 18:59:18 przez: Puzon
Skomentuj
11479. De­hy­d­rie­rung ;
Dodane 2017-07-16 18:55:31 przez: Puzon
Skomentuj
11478. Sprech­chor ;
Dodane 2017-07-16 13:05:29 przez: Puzon
Skomentuj
11477. mar­ti­a­lisch ;
Dodane 2017-07-16 08:59:15 przez: Puzon
Skomentuj
11476. jemanden auf dem Kieker haben ;
Dodane 2017-07-15 11:56:24 przez: Puzon
Skomentuj
11475. Kie­ker ;
Dodane 2017-07-15 11:55:44 przez: Puzon
Skomentuj
11474. Medikation ;
Dodane 2017-07-13 20:38:09 przez:
Skomentuj
11473. Unwirtschaftlichkeit ;
Dodane 2017-07-11 19:50:40 przez: Puzon
Skomentuj
11472. Anhörungbogen ;
Dodane 2017-07-11 09:28:35 przez:
(Anhörungsbogen)
Skomentuj
11471. Wuschelig przymiotnik/przysłówek Kędzierzawy;
Dodane 2017-07-09 19:56:09 przez: Sweetkatie1
Skomentuj
11470. Pferdemarkt ;
Dodane 2017-07-09 16:35:12 przez: Puzon
Skomentuj
11469. Sekundärmarkt ;
Dodane 2017-07-09 13:50:42 przez: Puzon
Skomentuj
11468. Primärmarkt ;
Dodane 2017-07-09 13:48:53 przez: Puzon
Skomentuj
11467. kreu­zi­gen ;
Dodane 2017-07-06 19:53:43 przez: Puzon
hasło w bazie (wklejanie haseł z Dudena, z "niewidzialnymi" znakami oddzielającymi sylaby, powoduje jego nieznalezienie)
Skomentuj

Komentarze:
Duden ist die Bibel der Wörterbücher
Skomentował(a): , 2017-07-07 14:16:17
11466. De­frau­da­ti­on ;
Dodane 2017-07-05 20:55:10 przez: Puzon
Skomentuj
11465. de­frau­die­ren ;
Dodane 2017-07-05 20:53:51 przez: Puzon
Skomentuj
11464. Selbstanrede die (PL die Selbstanreden) ;
Dodane 2017-07-05 17:37:59 przez: kristof
tu problemem jest i tak bardziej polskie znaczenie...
Skomentuj

Komentarze:
samotytułowanie: ja, zwykły zjadzacz chleba ...., my biedni emeryci,... ja, katolik, .. może trzeba wprowadzić do języka polskiego to nowe słowo
Skomentował(a): kristof, 2017-07-07 00:12:46
No ale nie będę sobie uzurpował takiej roli w kształtowaniu języka polskiego. ;) Z kontekstu użycia w różnych psychologicznych artykułach wynika, że to jest jednak termin bliski "Selbstgespräch".
Skomentował(a): autor, 2017-07-07 00:29:45
to może do Miodka...?
Skomentował(a): kristof, 2017-07-08 23:35:23
To nie jest problem psychologiczny, lecz gramatyczny, Anrede, Selbstanrede
Skomentował(a): kristof, 2017-07-08 23:38:30
Ale z przykładów wykorzystania wynika jednak, że głównie występuje w artykułach psychologicznych.
Skomentował(a): autor, 2017-07-13 00:26:52
11463. aktivieren czasownik aktiviert, aktivierte, hat aktiviert uaktywniać, aktywizować, uruchamiać;
Dodane 2017-07-05 08:52:57 przez:
Skomentuj
11462. Laufleistung - przebieg (np. samochodu) (PL die Laufleistung ) przebieg ; (np. samochodu)
Dodane 2017-07-04 19:50:29 przez: maras
Skomentuj
11461. Selbstrede die (PL die Selbstreden) samotytułowanie;
Dodane 2017-07-04 11:16:04 przez: kristof
właściwie co ten wyraz znaczy? w języku polskim praktycznie nie jest używany
Skomentuj

Komentarze:
miało być :=
Skomentował(a): kristof, 2017-07-05 17:39:20
11460. Basse ;
Dodane 2017-07-03 15:21:22 przez:
Skomentuj
11459. Gitterbox ;
Dodane 2017-07-03 12:11:50 przez:
Skomentuj
11458. Indizienprozess ;
Dodane 2017-07-02 13:24:55 przez: Puzon
Skomentuj
11457. abhängen czasownik abhängt, abhängte, hat geabhängt spotykać się; mit Freunden abhangen spotykać się z przyjaciółmi
Dodane 2017-07-01 13:15:42 przez: Michał Denkiewicz
Skomentuj
11456. Angelusläuten das (PL die Angelusläuten) dzwony na Anioł Pański;
Dodane 2017-06-30 20:39:05 przez: kristof
Skomentuj
11454. Friede, Freude, Eierkuchen ; Redewendung
Dodane 2017-06-30 19:20:57 przez: Puzon
Skomentuj
11453. Aussageverweigerung ;
Dodane 2017-06-29 18:19:47 przez: Puzon
Skomentuj
11452. der Vorbinder der (PL die ?) fartuch dla kelnera/kelnerki ;
Dodane 2017-06-27 13:17:08 przez: Iza
Skomentuj
11451. Fir­mie­rung ;
Dodane 2017-06-27 09:16:13 przez:
Skomentuj
11450. fertigwerden czasownik fertigwerdt, fertigwerdte, hat gefertigwerdt rozwiązać problem i nie dać mu wpłynąć na nasze życie/działania; Es ist schwer, mit dem Tod fertigzuwerden
Dodane 2017-06-26 12:50:59 przez: l.merlin
Skomentuj
11449. echoen czasownik echot, echote, hat geechot wracać echem, rozchodzić się echem; Seine Worte echoten durch den Tunnel. Jego słowa rozeszły się echem w tunelu.
Dodane 2017-06-25 12:20:51 przez: Szymon
Skomentuj
11448. WKO (Wirtschaftskammer Österreich) ;
Dodane 2017-06-25 11:14:48 przez: Puzon
Skomentuj
11447. Maut-Ausweichverkehr ;
Dodane 2017-06-25 11:13:37 przez: Puzon
Skomentuj
11446. Handgeschirrspülmittel ;
Dodane 2017-06-25 09:45:41 przez: Puzon
Skomentuj
11445. Handspülmittel ;
Dodane 2017-06-25 09:44:41 przez: Puzon
Skomentuj
11444. Bereitschaftspolizei ;
Dodane 2017-06-24 21:13:23 przez: Puzon
Skomentuj
11443. Pontifikalrequiem ;
Dodane 2017-06-24 20:39:12 przez: Puzon
Skomentuj
11442. Pontifikalamt ;
Dodane 2017-06-24 20:38:40 przez: Puzon
Skomentuj
11441. Trauerakt ;
Dodane 2017-06-24 20:35:39 przez: Puzon
Skomentuj
11440. Familienzwist ;
Dodane 2017-06-24 20:20:42 przez: Puzon
Skomentuj
11439. Untertreibung die (nur Singular) niedopowiedzenie; Es war ein Musterbeispiel für die typische Untertreibung. To był idealny przykład typowego niedopowiedzenia.
Dodane 2017-06-24 18:22:51 przez: l.merlin
Skomentuj
11438. Nichtzulassungsbeschwerde die (PL die Nichtzulassungsbeschwerden) apelacja (sąd.);
Dodane 2017-06-24 15:57:22 przez: kristof
Skomentuj
11437. Steuerfestsetzung die (PL die Steuerfestsetzungen) wymiar podatku;
Dodane 2017-06-24 14:27:07 przez: kristof
Skomentuj
11436. Federhalter der (PL die Federhalter) obsadka (do pisania);
Dodane 2017-06-23 20:05:40 przez: kristof
Skomentuj
11435. herumstromern czasownik herumstromet, herumstromete, hat geherumstromet włóczyć się; Ein kastrierter Kater stromert nicht so weit herum. Wykastrowany kocur nie włóczy się aż tak daleko.
Dodane 2017-06-23 15:07:34 przez: l.merlin
Skomentuj
11434. die Arthritis die (nur Singular) zapalenie stawów, artretyzm; Wie schlimm ist ihre Arthritis? Jak ciężki jest jej artretyzm?
Dodane 2017-06-23 14:20:45 przez: l.merlin
Skomentuj
11433. verscheißen ;
Dodane 2017-06-23 12:48:23 przez:
Skomentuj
11432. Auf­wands­ent­schä­di­gung ;
Dodane 2017-06-22 19:58:02 przez: Puzon
Skomentuj
11431. piesacken ;
Dodane 2017-06-22 08:26:16 przez:
Skomentuj
11430. Nachtmensch der (PL die Nachtmenschen) nocny marek;
Dodane 2017-06-21 11:51:14 przez: kristof
Skomentuj
11429. Aufwandspauschale ;
Dodane 2017-06-21 08:21:58 przez:
Skomentuj

Komentarze:
opłata manipulacyjna
Skomentował(a): , 2017-06-22 08:27:14
Dla mnie wysoce wątpliwe - w jakim kontekście?
Skomentował(a): autor, 2017-06-22 12:13:08
opłata administracyjna / Die Aufwandspauschale beträgt in Bezug auf jeden einzelnen Zahler für den ersten nicht ausgeführten Zahlungsauftrag 50 EUR, für die nächsten vier nicht ausgeführten Zahlungsaufträge jeweils 25 EUR und für jeden weiteren nicht ausgeführten Zahlungsauftrag 12,50 EUR.
Skomentował(a): , 2017-06-22 19:56:57
Wydaje się, że musi być to co najmniej jakaś specyficzna opłata - zryczałtowana. Ale raczej w użyciu jest ten wyraz w innym znaczeniu, jak wskazują na to inne przykłady użycia w niemieckim internecie.
Skomentował(a): autor, 2017-06-23 03:24:09
11428. Bankrotteur(in) ;
Dodane 2017-06-18 16:22:40 przez: Puzon
Skomentuj
11427. Abfallbehandlungsanlage ;
Dodane 2017-06-18 09:44:29 przez: Puzon
Skomentuj
11426. zbłąkany przymiotnik/przysłówek "zbłąkana owieczka"; zabłąkany w sensie nieodwracalnym, bez możliwości powrotu, nawrócenia
Dodane 2017-06-18 07:06:27 przez:
Skomentuj

Komentarze:
zabłąkany to nie zbłąkany; obu haseł brak
Skomentował(a): , 2017-06-18 07:07:41
11425. Konfrontation ;
Dodane 2017-06-17 20:56:48 przez: Puzon
Skomentuj
11424. Axt ansetzen ; Was nach dem Verklingen einer gewohnt donnernden Rede übrig bleibt, ist am Ende womöglich eher ein Drehen an Stellschrauben, denn ein Ansetzen der Axt.
Dodane 2017-06-17 20:21:44 przez: Puzon
rozumiem, że to również wyrażenie dotyczące cięć budżetowych - ale jakieś mocno egzotyczne
Skomentuj
11423. Rot­stift ; 1.den Rotstift ansetzen (vorgesehene Ausgaben einsparen) 2.dem Rotstift zum Opfer fallen (eingespart, nicht mehr gewährt, gezahlt werden)
Dodane 2017-06-17 20:14:59 przez: Puzon
Skomentuj
11422. an Stellschrauben drehen ;
Dodane 2017-06-17 19:18:05 przez: Puzon
Skomentuj
11421. Stellschraube ;
Dodane 2017-06-17 19:09:32 przez: Puzon
Skomentuj
11420. Dorftrottel ;
Dodane 2017-06-17 18:59:05 przez: Puzon
Skomentuj
11419. Annäherungspolitik ;
Dodane 2017-06-17 18:44:21 przez: Puzon
Skomentuj
11418. Dünnpfiff der (PL die Dünnpfiffe) sraczka;
Dodane 2017-06-17 18:38:16 przez: kristof
Skomentuj
11417. gelegen sein ; Die Regierung in Havanna müsse bestimmte Bedingungen erfüllen und angekündigte Reformen umsetzen, wenn ihr daran gelegen sei, die Beziehungen zu verbessern, hieß es.
Dodane 2017-06-17 18:35:20 przez: Puzon
Skomentuj
11416. Aussöhnungsprozess ;
Dodane 2017-06-17 18:26:55 przez: Puzon
Skomentuj
11415. colorieren czasownik coloriert, colorierte, hat gecoloriert farbować, malować; das Haar colorieren farbować włosy
Dodane 2017-06-17 18:01:57 przez: kristof
Skomentuj
11414. zer­rüt­tet przymiotnik/przysłówek ; Adjektiv
Dodane 2017-06-17 17:49:38 przez:
Partizip Perfekt czasownika zerrütten
Skomentuj
Starsze propozycje