WYRAŹNY - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-05 09:47

  • Haseł: 58325


1. explizit przymiotnik, przysłówek wyraźny, jasny, wyraźnie, jasno, szczegółowo
2. unmissverständlich przymiotnik, przysłówek wyraźny, jednoznaczny, wyraźnie, niedwuznacznie
3. flimmerfrei przymiotnik wyraźny, bez zakłóceń
4. deutlich przymiotnik, przysłówek wyraźny, wyraźnie
5. ausgeprägt przymiotnik wyraźny, dobitny
6. ausgesprochen przymiotnik, przysłówek wyraźny, prawdziwy, zdecydowany, wybitny, nad wyraz
7. nachdrücklich przymiotnik, przysłówek wyraźny, zdecydowany, usilny, wyraźnie, dobitnie, z naciskiem, kategorycznie
8. ausdrücklich przymiotnik, przysłówek wyraźny, kategorycznie, stanowczo
9. distinkt przymiotnik, przysłówek odrębny, wyraźny, odrębnie, wyraźnie
10. evident przymiotnik, przysłówek lit. ewidentny, wyraźny, oczywisty, ewidentnie, wyraźnie, oczywiście
11. sichtlich przymiotnik, przysłówek widoczny, wyraźny, wyraźnie
12. verständlich przymiotnik, przysłówek zrozumiały, wyraźny, zrozumiale, wyraźnie; eine leicht verständliche Definition łatwo zrozumiała definicja; verständlich machen tłumaczyć
13. scharf przymiotnik ostry, wyraźny, bystry, wnikliwy, pikantny; scharfes Messer ostry nóż; scharf sein być surowym; scharfes Foto wyraźne zdjęcie
14. eindeutig przymiotnik, przysłówek jednoznaczny, wyraźny, jednoznacznie, wyraźnie
15. überdeutlich przymiotnik, przysłówek nader wyraźny, nader wyraźnie
16. klipp przymiotnik, przysłówek klipp und klar pot. jasny i wyraźny, jasno i wyraźnie
17. klar przymiotnik, przysłówek klarowny, czysty, przejrzysty, jasny, zrozumiały, wyraźny, klarownie, czysto, przejrzyście, jasno, zrozumiale, wyraźnie; alles klar! wszystko jasne!
18. transparent przymiotnik przezroczysty, jasny, jednoznaczny, zrozumiały, wyraźny
19. markant przymiotnik wyrazisty, charakterystyczny, wyraźny, szczególny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.