Odmiana czasownika frieren

Pełna definicja w Słowniku:
frieren czasownik friert, fror, hat gefroren marznąć (o człowieku); (ist gefroren) zamarzać; es friert jest mroźno; das Wasser friert woda zamarza; es friert mich marznę, zimno mi

Präsens (czas teraźniejszy)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

friere

frierst

friert

frieren

friert

frieren

Präteritum (czas przeszły niedokonany)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

fror

frorst

fror

froren

frort

froren

Perfekt (czas przeszły dokonany)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

habe/bin gefroren

hast/bist gefroren

hat/ist gefroren

haben/sind gefroren

habt/seid gefroren

haben/sind gefroren

Futur I (czas przyszły)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

werde frieren

wirst frieren

wird frieren

werden frieren

werdet frieren

werden frieren

Konjunktiv I (tryb przypuszczający)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

friere

frierest

friere

frieren

frieret

frieren

Konjunktiv II (tryb przypuszczający)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

fröre

frörest, frörst

fröre

frören

fröret, frört

frören

Imperativ (tryb rozkazujący)

Sg (lp.)

Pl (lmn.)

Höflichkeitsform (forma grzecznościowa)

frier, friere

friert

frieren Sie