Odmiana czasownika leiden

Pełna definicja w Słowniku:
leiden czasownik leidet, litt, hat gelitten cierpieć, chorować; jemanden nicht leiden können nie cierpieć kogoś; an Schlaflosigkeit leiden cierpieć na bezsenność; an Diabetes leiden chorować na cukrzycę; unter Armut leiden cierpieć z powodu ubóstwa

Präsens (czas teraźniejszy)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

leide

leidest

leidet

leiden

leidet

leiden

Präteritum (czas przeszły niedokonany)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

litt

littest

litt

litten

littet

litten

Perfekt (czas przeszły dokonany)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

habe gelitten

hast gelitten

hat gelitten

haben gelitten

habt gelitten

haben gelitten

Futur I (czas przyszły)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

werde leiden

wirst leiden

wird leiden

werden leiden

werdet leiden

werden leiden

Konjunktiv I (tryb przypuszczający)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

leide

leidest

leide

leiden

leidet

leiden

Konjunktiv II (tryb przypuszczający)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

litte

littest

litte

litten

littet

litten

Imperativ (tryb rozkazujący)

Sg (lp.)

Pl (lmn.)

Höflichkeitsform (forma grzecznościowa)

leid, leide

leidet

leiden Sie