Odmiana czasownika sprechen

Pełna definicja w Słowniku:
sprechen czasownik spricht, sprach, hat gesprochen mówić, rozmawiać, rozprawiać, przemawiać, wypowiadać; Polnisch sprechen mówić po polsku; fließend Deutsch sprechen mówić płynnie po niemiecku; über jemanden/etwas sprechen mówić o kimś/czymś; ein Gebet sprechen odmawiać modlitwę; ein Gedicht sprechen recytować wiersz; jemanden unter vier Augen sprechen rozmawiać z kimś w cztery oczy; von wem/wovon sprichst du? o kim/o czym mówisz?; von jemandem/etwas sprechen mówić o kimś/czymś; für etwas sprechen przemawiać za czymś; seine guten Noten sprechen für seine Intelligenz dobre oceny przemawiają za jego inteligencją; für jemanden sprechen przemawiać za kimś, wstawiać się za kimś

Präsens (czas teraźniejszy)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

spreche

sprichst

spricht

sprechen

sprecht

sprechen

Präteritum (czas przeszły niedokonany)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

sprach

sprachst

sprach

sprachen

spracht

sprachen

Perfekt (czas przeszły dokonany)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

habe gesprochen

hast gesprochen

hat gesprochen

haben gesprochen

habt gesprochen

haben gesprochen

Futur I (czas przyszły)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

werde sprechen

wirst sprechen

wird sprechen

werden sprechen

werdet sprechen

werden sprechen

Konjunktiv I (tryb przypuszczający)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

spreche

sprechest

spreche

sprechen

sprechet

sprechen

Konjunktiv II (tryb przypuszczający)

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

spräche

sprächest, sprächst

spräche

sprächen

sprächet, sprächt

sprächen

Imperativ (tryb rozkazujący)

Sg (lp.)

Pl (lmn.)

Höflichkeitsform (forma grzecznościowa)

sprich

sprecht

sprechen Sie