SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Altweibersommer - babie lato
bunte Blätter - kolorowe liście
die Eichel - żołądź
Eingemachtes - przetwory
der Haselnuss - orzech laskowy
die Kastanie - kasztan
das Kastanienmännchen - ludzik z kasztanów
der Kürbis - dynia
der Laubhaufen - stos liści
neblig - mglisty
die Pflaume - śliwka
reif - dojrzały
sich verfärben - zmieniać kolor
der Vogelzug - wędrówka ptaków
die Weintraube - winogrono

 
Ausflug der (PL die Ausflüge) wycieczka; Ausflug der Vögel wylot ptaków
Gebirge das (PL die Gebirge) góry, geo. górotwór; ein hohes Gebirge wysokie góry; in den Ferien ins Gebirge fahren w wakacje jechać w góry; im Gebirge wandern wędrować po górach, chodzić po górach; der Ausflug ins Gebirge wycieczka w góry; ein Gebirge von Akten przen. góry dokumentów
Grüne der/die (PL die Grünen) członek partii Zielonych; das / odm. przymiotnikowa (nur Singular) surówka, przybranie bukietu; ins Grüne fahren wyjeżdżać na łono natury, wyjeżdżać na majówkę; Ausflug ins Grüne wyjazd na łono natury, majówka
leer przymiotnik, przysłówek pusty, opustoszały, próżny, pusto, próżno; leeres Blatt pusta kartka, niezapisana kartka; mit leerem Magen z pustym brzuchem, na czczo; leer laufen pracować na jałowym biegu; ins Leere starren patrzeć w próżnię, wpatrywać się przed siebie; ins Leere greifen sięgać w pustkę; ein Schlag ins Leere cios w próżnię
einliefern czasownik liefert ein, lieferte ein, hat eingeliefert dostarczać, dostawiać, odstawiać; jemanden ins Krankenhaus einliefern odwozić kogoś do szpitala; ins Krankenhaus eingeliefert werden zostać odwiezionym do szpitala, być hospitalizowanym
leuchten czasownik leuchtet, leuchtete, hat geleuchtet świecić, świecić się, fosforyzować, odbijać się, oświetlać; die Kerze leuchtet świeca pali się; der Mond leuchtet ins Zimmer Księżyc oświetla pokój; vor Freude leuchten przen. promieniować radością; mit einer Taschenlampe jemandem ins Gesicht leuchten świecić komuś latarką w twarz; kannst du mir bitte einmal leuchten? możesz mi poświecić?
Blau das (nur Singular) błękit, niebieskość; ins Blaue reden gadać bez sensu; ins Blaue fahren jechać w siną dal, w nieznane
ins przyimek = in das; PATRZ in
Lot das (PL die Lote) pion (kierunek), pion murarski, mat. prostopadła, lut; ins Lot bringen tech. poziomować; etwas/jemanden ins Lot bringen przen. przywracać coś/kogoś do pionu/równowagi/porządku
Kino das (PL die Kinos) kino; ins Kino gehen iść do kina; was wird im Kino gespielt? co grają w kinie?; was läuft im Kino? pot. co leci w kinie?; jemanden ins Kino lotsen pot. wyciągnąć kogoś do kina; (nur Singular) sztuka filmowa, kino, kinematografia; das Kino der Dreißigerjahre kino lat trzydziestych
rufen czasownik ruft, rief, hat gerufen wołać, wzywać, przywoływać, wywoływać; ins Gedächtnis rufen przypominać; um Hilfe rufen wołać pomocy; ins Leben rufen powoływać do życia; zur Ordnung rufen przywoływać do porządku
verfrachten czasownik verfrachtet, verfrachtete, hat verfrachtet pot. posyłać, pakować; jemanden ins Bett verfrachten posyłać kogoś do łóżka; jemanden/etwas ins Auto verfrachten pakować kogoś/coś do samochodu
Stocken das (nur Singular) jąkanie się, urywanie się, zatrzymywanie się; ohne Stocken bez zająknięcia; ins Stocken kommen/geraten przen. kuleć, szwankować
cremen czasownik cremt, cremte, hat gecremt kremować, wcierać ins Gesicht w twarz
Plug-in das (PL die Plug-ins) infor. wtyczka programowa, plug-in

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Schlachter, bedarf, verantwortungsvoll, lody, odprawa, Ohr, Speisequark, Ohrenbeichte, oh, durchschlafen, wata cukrowa, atmosfera, schluchteln, bilet, Beitrag, kosztuje, guthaben, łańcuch, Radarfalle, student, rabat, Vergissmeinnicht, Halt, gefällig, mnóstwo, Flugzeug

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 29-09-2023 14:09
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków