SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

 
Herakles (der) (nur Singular) lit. Herakles; zwölf Arbeiten des Herakles dwanaście prac Heraklesa
arbeiten czasownik arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet pracować, działać, funkcjonować; an einem Werk arbeiten pracować nad dziełem; ich arbeite bei einer großen Firma pracuję w dużej firmie, pracuję dla dużej firmy; sich durch Dickicht arbeiten przedzierać się przez gąszcz
Herkules der (PL die Herkulesse) lit. Herkules, Herakles; der siegreiche Herkules przen. zwycięski herkules
Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn pojadę następnym pociągiem; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
Band das (PL die Bänder/Bande) wstążka, wstęga, taśma, tasiemka, szarfa, więź, związek, anat. więzadło, wiązadło; die Bande des Bluts lit. więzy krwi; der (PL die Bände) tom; die (PL die Bands) orkiestra, kapela, zespół muzyczny; etwas auf Band aufnehmen nagrywać coś na taśmę; am Band arbeiten pracować przy taśmie; am laufenden Band stale, ciągle
des rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w dopełniaczu (Genitiv); der Ball des Jungen piłka chłopca
saisonweise przysłówek sezonowo; saisonweise arbeiten pracować sezonowo
Rundfunk der (nur Singular) radiofonia, radio; beim Rundfunk arbeiten pracować w radiu; das Konzert wird vom Rundfunk direkt übertragen koncert będzie transmitowany bezpośrednio przez radio
zusammen przysłówek razem, wspólnie, wraz z; zusammen sein być razem, przebywać razem, żyć razem; wir arbeiten zusammen pracujemy razem; das macht zusammen fünf Euro to wynosi razem pięć euro
unkonzentriert przymiotnik bez koncentracji, bez skupienia, rozkojarzony, zdekoncentrowany, nieskoncentrowany; unkonzentriert arbeiten pracować bez koncentracji
Volldampf der (nur Singular); mit Volldampf arbeiten pracować pełną parą, pracować na pełnych obrotach
Post die (nur Singular) poczta (przesyłka, przesyłki), korespondencja; (PL die Posten, mst Sg) poczta (placówka); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena; Geld auf der Post einzahlen wpłacać pieniądze na poczcie; die Post öffnen/durchsehen otwierać/przeglądać pocztę; stille Post głuchy telefon (zabawa)
Firma die (PL die Firmen) firma, przedsiębiorstwo; eine Firma gründen/führen zakładać/prowadzić firmę; in einer Firma arbeiten pracować w firmie; eine führende/erloschene/ eingetragene Firma wiodąca/zlikwidowana/ wpisana do rejestru firma
Teilzeit die (nur Singular); in Teilzeit arbeiten pracować w niepełnym wymiarze czasu, pracować na część etatu; Teilzeit arbeitende Frauen kobiety pracujące w niepełnym wymiarze czasu
täglich przymiotnik codzienny, codziennie; zweimal täglich dwa razy dziennie; täglich acht Stunden arbeiten pracować osiem godzin dziennie; das täglich wechselnde Menü codziennie zmieniane menu

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Mumm, schronienie, entwich, spie, gelohnt, wlot, Untergang, rinnen, geronnen, Erwähnung, Sachgebiet, ausgesondert, Glace, verringerte, wykładowca, Steuerstab, unterlief, Wirkungsgrad, Geschirrspüler, Schneemann, Sonnenstand, pośladki, nieprzewidziany, tusz do rzęs, perfum, parowanie

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków