Pamiętaj moje dane logowania w przyszłości

Proponowany wyraz (niemiecki):Jaką częścią mowy jest dodawany wyraz?Autor prosi o przemyślane dodawanie propozycji haseł.

Krok 1 2 3 4