SŁOWNIK DEPL.PL
einhalten czasownik hält ein, hielt ein, hat eingehalten dotrzymywać, przestrzegać, przerywać, utrzymywać, wstrzymywać; eine Diät / einen Termin einhalten przestrzegać diety / dotrzymywać terminu; Bedingungen einhalten dotrzymywać warunki
Frist die (PL die Fristen) termin, okres, zwłoka; nach abgelaufener Frist po terminie, po upływie terminu; eine letzte Frist setzen ustalać ostateczny termin; eine Frist einhalten dotrzymywać terminu; die Frist für Reklamationen ist verstrichen/überschritten termin reklamacji został przekroczony; nach/vor Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist po upływie/przed upływem ustawowo przewidzianego terminu; vertragliche Frist termin umowny, termin ustalony w umowie; eine Frist verlängern przedłużać termin
Termin der (PL die Termine) termin; einen Termin festlegen/verabreden ustalać/uzgadniać termin; der letzte termin ostateczny termin; einen Termin einhalten dotrzymywać terminu; etwas auf einen späteren Termin verschieben przesuwać coś na późniejszy termin; an feste Termine gebunden sein być związanym stałymi terminami; der Termin kommt näher termin zbliża się; einen Termin überschreiten przekraczać termin; einen Termin beim Arzt haben mieć umówioną wizytę u lekarza
Versprechen das (PL die Versprechen) obietnica, przyrzeczenie, przejęzyczenie się; ein Versprechen brechen łamać obietnicę; ein Versprechen einhalten dotrzymywać obietnicy; jemandem das Versprechen geben etwas zu tun dawać komuś przyrzeczenie zrobienia czegoś


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
versehren, geschwister, Hervorragend !, Anregung, Fussballplatz, elch, ciężki, verhindern, FUßZEILE, Auftragsmord, Elektrode, BUCHRÜCKEN, Gwiazda Betlejemska, Enkelin, Übersetzerin, Bands, Korrespondent, befestigung, Gleitschirmflieger, offene, befestigt, BRETT, Bescheid, Fremdling, Ineffizienz, geflogen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków