Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 06-01 17:19

Haseł: 67890
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Gegenüber das/der (PL die Gegenüber) strona przeciwna (w dyskusji, rozmowie), osoba siedząca/stojąca naprzeciwko, sąsiad z naprzeciwka; (nur Singular) przeciwieństwo; unser Gegenüber ist eine alte Witwe naszym sąsiadem z naprzeciwka jest stara wdowa; das Gegenüber von Theorie und Praxis przeciwieństwo teorii i praktyki
2. gegenüber przyimek + DAT naprzeciwko; gegenüber dem Bahnhof naprzeciwko dworca; jemandem/einer Sache gegenüber w stosunku do kogoś/czegoś, wobec kogoś/czegoś
3. gegenübersehen czasownik sieht gegenüber, sah gegenüber, hat gegenübergesehen; sich gegenübersehen znaleźć się naprzeciw jemandem/einer Sache kogoś/czegoś; plötzlich sah er sich seiner Frau gegenüber nagle stanęła przed nim jego żona, nagle pojawiła się przed nim jego żona; sie sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber stanęła przed dużym wyzwaniem
4. gegenüberstehen czasownik steht gegenüber, stand gegenüber, hat gegenübergestanden stać naprzeciw; einem Problem gegenüberstehen stać wobec zagadnienia; jemandem/etwas positiv/negativ gegenüberstehen być pozytywnie/negatywnie nastawionym do kogoś/czegoś; einer Sache (DAT) ratlos gegenüberstehen być wobec czegoś bezradnym; jemandem wohlwollend gegenüberstehen odnosić się życzliwie do kogoś
5. gegenüberstellen czasownik stellt gegenüber, stellte gegenüber, hat gegenübergestellt konfrontować, przeciwstawiać, porównywać
6. gegenüberliegen czasownik liegt gegenüber, lag gegenüber, hat gegenübergelegen leżeć naprzeciwko, być położonym naprzeciwko
7. gegenübertreten czasownik tritt gegenüber, trat gegenüber, ist gegenübergetreten stawać jemandem przed kimś einer Sache wobec czegoś
8. zurückhaltend przymiotnik, przysłówek powściągliwy, powściągliwie, z rezerwą; jemandem gegenüber zurückhaltend sein odnosić się do kogoś z rezerwą, powściągliwie
9. gleichgültig przymiotnik obojętny, nieczuły, błahy; sich gleichgültig gegen jemanden/jemandem gegenüber benehmen zachowywać się obojętnie wobec kogoś; ein gleichgültiges Gesicht machen robić obojętną minę; über gleichgültige Dinge sprechen rozmawiać o błahych rzeczach; sie ist ihm nicht gleichgültig lit. ona nie jest mu obojętna
10. Pflicht die (PL die Pflichten) obowiązek, powinność; jemanden in die Pflicht nehmen nakładać na kogoś obowiązek; Pflichten gegenüber dem Staat obowiązki wobec państwa; Wahrheit oder Pflicht? prawda czy wyzwanie? (tytuł gry)
11. Überlegenheitsgefühl das (PL die Überlegenheitsgefühle) poczucie wyższości gegenüber Anderen w stosunku do innych
12. unaufrichtig przymiotnik nieszczery; jemandem gegenüber unaufrichtig sein być nieszczerym wobec kogoś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A