SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

kalt przymiotnik, przysłówek (kälter, kälteste) zimny, przen. oziębły, nieczuły, zimno, przen. ozięble, nieczule; kalt stellen studzić, przen. pozbawiać wpływów, odsuwać od władzy; mir ist kalt zimno mi; im Kalten w zimnym pomieszczeniu; der Kalte Krieg hist. zimna wojna; kalt lassen pot. nie wzruszać; kalt bleiben nie wzruszać się, pozostawać nieczułym
Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; von freiem Fuß antworten prawn. odpowiadać z wolnej stopy; bei Fuß! do nogi!; Kalte Füße bekommen pot. mieć pietra, dostać pietra
Kälte die (nur Singular) zimno, chłód
schauern czasownik schauert, schauerte, hat geschauert drżeć; er schauerte vor Kälte drżał z zimna
zittern czasownik zittert, zitterte, hat gezittert drżeć, obawiać się; vor Kälte/Angst zittern drżeć z zimna/strachu; um jemanden/etwas zittern trząść się nad kimś/czymś, niepokoić się o kogoś/coś
starr przymiotnik, przysłówek sztywny, zesztywniały, stały, nieruchomy, nieugięty, tępy, dogmatyczny, nieruchomo, sztywno, tępo, dogmatycznie; starr vor der Kälte skostniały z zimna; eine starre Haltung nieugięta postawa
Miete die (PL die Mieten) najem, komorne, czynsz; zur Miete wohnen wynajmować mieszkanie; kalte/warme Miete pot. czynsz bez ogrzewania/z ogrzewaniem; die Miete bezahlen/decken opłacać/pokrywać czynsz
bekommen czasownik bekommt, bekam, hat bekommen dostawać, otrzymywać, uzyskać; (ist bekommen) służyć, wychodzić na zdrowie; die Nachricht bekommen, dass... otrzymywać wiadomość że..., dostawać wiadomość, że...; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi; Kälte bekommt mir nicht chłód mi nie służy
Schulter die (PL die Schultern) bark, ramię; jemandem die kalte Schulter zeigen przen. traktować kogoś chłodno; mit den Schultern zucken wzruszać ramionami; etwas auf den Schultern tragen nosić coś na ramionach; Schulter an Schulter ramię w ramię
Platte die (PL die Platten) płyta, blat, półmisek; kalte Platte gastr. zimne przekąski
empfindlich przymiotnik wrażliwy, czuły, drażliwy, dotkliwy, bolesny; empfindlich gegen Kälte sein być wrażliwym na zimno; empfindlicher Schmerz dotkliwy ból
einbrechen czasownik bricht ein, brach ein, hat eingebrochen włamywać się in + AKK do; (ist eingebrochen) wdzierać się, wtargnąć, zapadać się, nagle nadchodzić, zapadać; er ist auf dem Eis eingebrochen lud się pod nim załamał; der Winter/die Kälte brach ein zima nadeszła nagle/zimno wtargnęło; die Nachfrage ist eingebrochen popyt załamał się; die Nacht ist eingebrochen noc zapadła

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Kalte, in Ordnung bringen, Weiher, erholt, klika, Wahnsinnige, aksamit, Lebensmittelabteilung, bursztyn, gewittert, wystawa psów, Leugner, Rechtsgrundlage, sierota, tortownica, verläuft, verfassungsrechtlich, ingerować, moim zdaniem, infolinia, Urlaubsort, kleik, dagegen sein, Konsole, co do, szałas

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 17-11-2023 00:45


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków