Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 07-28 22:56

Haseł: 68120
R E K L A M A


R E K L A M A

1. abermals przysłówek ponownie, znowu
2. neu przymiotnik, przysłówek nowy, świeży, od nowa, na nowo, ponownie, niedawno; neu machen odnawiać; neu eröffnen ponownie odwierać; neue Sprachen języki nowożytne
3. wiedersehen czasownik sieht wieder, sah wieder, hat wiedergesehen widzieć się ponownie; einen alten Freund nach vielen Jahren wiedersehen widzieć się po latach ze starym przyjacielem; wann sehen wir uns wieder? kiedy widzimy się ponownie?
4. bestocken czasownik bestockt, bestockte, hat bestockt obsadzać den Kahlschlag wieder mit Mischwald porębę ponownie lasem mieszanym; sich bestocken bot. puszczać boczne pędy
5. überkochen czasownik kocht über, kochte über, ist übergekocht kipieć; (überkocht, überkochte, hat überkocht) ponownie gotować
6. nachladen czasownik lädt nach, lud nach, hat nachgeladen ponownie nabijać (pistolet)
7. abwählen czasownik wählt ab, wählte ab, hat abgewählt odwoływać, nie wybierać ponownie, rezygnować
8. neuerlich przymiotnik, przysłówek niedawny, ostatni, ponowny, niedawno, ostatnio, ponownie
9. überprüfen czasownik überprüft, überprüfte, hat überprüft sprawdzać (ponownie), kontrolować, weryfikować, rewidować, badać
10. aufklaren czasownik klart auf, klarte auf, hat aufgeklart rozpogadzać się, wypogadzać się, rozjaśniać się; der Himmel klarte am Nachmittag wieder auf niebo po południu ponownie się rozpogodziło; nachts bei Aufklaren Frostgefahr nocą podczas wypogodzeń niebezpieczeństwo wystąpienia przymrozków
11. wiederkommen czasownik kommt wieder, kam wieder, ist wiedergekommen wracać, powracać, przychodzić ponownie
12. wiederöffnen czasownik öffnet wieder, öffnete wieder, hat wiedergeöffnet ponownie otwierać
13. einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
14. nachbestellen czasownik bestellt nach, bestellte nach, hat nachbestellt zamawiać dodatkowo, zamawiać ponownie
15. nachverhandeln czasownik verhandelt nach, verhandelte nach, hat nachverhandelt renegocjować, ponownie negocjować
16. zurückfallen czasownik fällt zurück, fiel zurück, ist zurückgefallen upadać na wznak, prawn. przypadać ponownie; in alte Gewohnheiten zurückfallen popadać z powrotem w dawne nawyki

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A