•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 00:15

  • Haseł: 65980


1. Staatsführung die (nur Singular) władze państwowe, rząd, kierowanie państwem
2. Reihe die (PL die Reihen) rząd, szereg, seria, kolej, kolejność; in Reihen antreten ustawiać się w szeregu; einen Verräter in den eigenen Reihen haben mieć zdrajcę we własnych szeregach
3. Regierung die (PL die Regierungen) polit. rząd
4. Bundesregierung die (PL die Bundesregierungen) rząd federalny, rząd związkowy
5. Vorderreihe die (PL die Vorderreihen) przedni rząd, pierwszy rząd
6. Exilregierung die (PL die Exilregierungen) rząd emigracyjny, rząd na emigracji
7. Einheitsregierung die (PL die Einheitsregierungen) rząd jedności narodowej, rząd z udziałem partii opozycyjnych
8. Koalitionsregierung die (PL die Koalitionsregierungen) rząd koalicyjny
9. Größenordnung die (PL die Größenordnungen) rząd wielkości, skala
10. Zeile die (PL die Zeilen) wiersz, linijka, wers, rząd, szereg; der Brief war nur wenige Zeilen lang list miał tylko kilka linijek długości; beim Lesen eine Zeile auslassen opuścić linijkę przy czytaniu; eine neue Zeile anfangen zacząć od nowego wiersza; jemandem ein paar Zeilen schreiben napisać do kogoś kilka linijek; mehrere Zeilen kleiner Häuser kilka rzędów małych domów
11. Mehrheitsregierung die (PL die Mehrheitsregierungen) polit. rząd większościowy
12. Minderheitsregierung die (PL die Minderheitsregierungen) rząd mniejszościowy
13. Landesregierung die (PL die Landesregierungen) rząd kraju związkowego
14. Reichsregierung die (PL die Reichsregierungen) hist. rząd Rzeszy
15. Hügelzug der (PL die Hügelzüge) rząd pagórków
16. Labourregierung die (PL die Labourregierungen) rząd labourzystowski
17. reformfreudig przymiotnik popierający reformy (rząd), sprzyjający reformom (czas)
18. stürzen czasownik stürzt, stürzte, ist gestürzt upadać, runąć, wpadać in + AKK w, do, wypadać aus z, przez; (hat gestürzt) obalać, powalać, pot. doprowadzać in + AKK do; die Regierung ist gestürzt rząd upadł; zu Boden stürzen runąć na ziemię; sich in die Arbeit stürzen rzucać się w wir pracy; sich ins Unglück stürzen sprowadzać na siebie nieszczęście
19. Flucht die (nur Singular) ucieczka; die Flucht ergreifen rzucić się do ucieczki; auf der Flucht sein uciekać; Flucht der Jahre szybki bieg lat; jemanden in die Flucht schlagen zmuszać kogoś do ucieczki; (PL die Fluchten) rząd pokoi, amfilada, archit. lico
20. Bankreihe die (PL die Bankreihen) rząd ławek
21. Ordnung die (PL die Ordnungen) porządek, porządkowanie, regulamin, zasady, biol. rząd; in Ordnung! w porządku!; öffentliche Ordnung porządek publiczny; Ordnung halten utrzymywać porządek; Ordnung schaffen zaprowadzać porządek; etwas in Ordnung bringen doprowadzać coś do porządku, porządkować coś; in Ordnung sein być w porządku, być zdrowym; jemanden zur Ordnung rufen przywoływać kogoś do porządku
22. Regierungsrat der (nur Singular) szwajc. rząd kantonu
23. Knopfreihe die (PL die Knopfreihen) rząd guzików
24. Sitzreihe die (PL die Sitzreihen) szereg siedzeń, rząd siedzeń
25. Militärregierung die (PL die Militärregierungen) rząd wojskowy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu