Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 03-29 23:28

Haseł: 69220
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Betrag der (PL die Beträge) kwota, suma, należność, ogólna suma ruchunku; im Betrag von... na sumę..., w wysokości...; ausstehender Betrag suma należna; einen Scheck über einen Betrag von 1 000 Euro ausschreiben wypisywać czek na kwotę 1000 euro
2. Hochamt das (PL die Hochämter) rel. suma
3. Summe die (PL die Summen) suma
4. Zwischensumme die (PL die Zwischensummen) suma częściowa, kwota częściowa, suma pośrednia
5. Unsumme die (PL die Unsummen) olbrzymia suma pieniędzy, ogromna kwota, przen. bajońska suma
6. Übertrag der (PL die Überträge) przeniesienie (kwoty), suma do przeniesienia
7. Niederschlagssumme die (PL die Niederschlagssummen) geo. suma opadów
8. unheimlich przymiotnik, przysłówek niesamowity, niewiarygodny, niezwykły, wielki, bardzo, strasznie, mnóstwo; eine unheimliche Summe pot. ogromna suma; unheimlich groß pot. niesamowicie duży; sie hat sich unheimlich verändert pot. strasznie się zmieniła; er ist mir unheimlich on przejmuje mnie grozą; mir wurde unheimlich ciarki mnie przeszły
9. Steuerfreiheit die (nur Singular) wolność od podatków, wolność podatkowa; Tag der Steuerfreiheit dzień wolności podatkowej (dzień w roku, w którym łączny średni dochód obywateli zrównuje się z przewidywaną średnią sumą obciążeń podatkowych)
10. Bruttobetrag der (PL die Bruttobeträge) kwota brutto, suma brutto
11. Endsumme die (PL die Endsummen) suma końcowa
12. Bruttosumme die (PL die Bruttosummen) suma brutto
13. Teilbetrag der (PL die Teilbeträge) kwota częściowa, suma częściowa
14. Quersumme die (PL die Quersummen) suma poszczególnych cyfr liczby
15. Geldsumme die (PL die Geldsummen) suma pieniędzy, kwota pieniędzy
16. Sockelbetrag der (PL die Sockelbeträge) ekon. suma podstawowa
17. Gesamtsumme die (PL die Gesamtsummen) suma całkowita
18. Amt das (PL die Ämter) urząd, posada, obowiązek, powinność, wydział, rel. suma; von Amts wegen z urzędu; das Auswärtige Amt Ministerstwo Spraw Zagranicznych; im Amt sein sprawować urząd; seines Amtes walten lit. sprawować swój urząd; öffentliches Amt urząd publiczny; sein Amt niederlegen złożyć urząd
19. Versicherungssumme die (PL die Versicherungssummen) suma ubezpieczenia, kwota ubezpieczenia
20. Mehrbetrag der (PL die Mehrbeträge) dodatkowa suma, dodatkowa kwota, nadpłata

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Formę czasu przeszłego Partizip II (imiesłów bierny) w przypadku czasowników regularnych tworzymy przez dodanie przedrostka ge- i końcówki -t, według schematu: machen - gemacht, leben - gelebt, kochen - gekocht.
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A