SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

 
ausarbeiten czasownik arbeitet aus, arbeitete aus, hat ausgearbeitet opracowywać, formułować etwas coś
aufarbeiten czasownik arbeitet auf, arbeitete auf, hat aufgearbeitet odrabiać, przerabiać, zużywać; Rückstände aufarbeiten odrabiać zaległości
hocharbeiten czasownik arbeitet hoch, arbeitete hoch, hat hochgearbeitet; sich hocharbeiten wypracować sobie, uzyskać awans pracą
abarbeiten czasownik arbeitet ab, arbeitete ab, hat abgearbeitet odrabiać, odpracowywać; sich abarbeiten spracować się
weiterarbeiten czasownik arbeitet weiter, arbeitete weiter, hat weitergearbeitet pracować dalej
zusammenarbeiten czasownik arbeitet zusammen, arbeitete zusammen, hat zusammengearbeitet współpracować, współdziałać
durcharbeiten czasownik arbeitet durch, arbeitete durch, hat durchgearbeitet przerabiać, przepracowywać (jakiś czas)
totarbeiten czasownik arbeitet tot, arbeitete tot, hat totgearbeitet; sich totarbeiten pot. zaharowywać się
schwarzarbeiten czasownik arbeitet schwarz, arbeitete schwarz, hat schwarzgearbeitet pracować na czarno
einarbeiten czasownik arbeitet ein, arbeitete ein, hat eingearbeitet wdrażać, wprawiać, docierać, dopasowywać
vorarbeiten czasownik arbeitet vor, arbeitete vor, hat vorgearbeitet wykonywać pracę wstępną, przygotowywać grunt, odpracowywać z góry; sich vorarbeiten przebijać się do przodu
nacharbeiten czasownik arbeitet nach, arbeitete nach, hat nachgearbeitet nadrabiać, nadganiać
emporarbeiten czasownik arbeitet empor, arbeitete empor, hat emporgearbeitet; sich emporarbeiten dochodzić zu etwas do czegoś
mitarbeiten czasownik arbeitet mit, arbeitete mit, hat mitgearbeitet współpracować
arbeiten czasownik arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet pracować, działać, funkcjonować; an einem Werk arbeiten pracować nad dziełem; ich arbeite bei einer großen Firma pracuję w dużej firmie, pracuję dla dużej firmy; sich durch Dickicht arbeiten przedzierać się przez gąszcz

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
arbeitete, Minijobber, nebensächlich, Rechtsprechung, izolator, präventiv, verdichten, odciążać, schusselig, lusterko, Fibromyalgie, operować, trząść, verhandlungssicher, erweiterte, grünen, Vorspiel, Vorführung, nurkowanie, Anabolismus, Anaboliker, Steißbein, Auffächerung, Bande, narciarstwo, anabolik

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków