•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. festnehmen czasownik nimmt fest, nahm fest, hat festgenommen aresztować, zatrzymać; einen Verbrecher festnehmen aresztować/zatrzymać przestępcę; den Täter vorläufig festnehmen tymczasowo aresztować sprawcę
2. festsetzen czasownik setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt aresztować, osadzać w więzieniu, ustalać, ustanawiać, wyznaczać, naznaczać, oznaczać; eine Frist festsetzen oznaczać termin
3. verhaften czasownik verhaftet, verhaftete, hat verhaftet aresztować
4. inhaftieren czasownik inhaftiert, inhaftierte, hat inhaftiert aresztować; inhaftiert aresztowany
5. arretieren czasownik arretiert, arretierte, hat arretiert aresztować, tech. blokować
6. Haft die (nur Singular) areszt, kara więzienna; aus der Haft entlassen zwolnić z aresztu; in Haft nehmen aresztować
7. einsperren czasownik sperrt ein, sperrte ein, hat eingesperrt zamykać, aresztować
8. dingfest przymiotnik jemanden dingfest machen aresztować kogoś
9. fangen czasownik fängt, fing, hat gefangen łapać, łowić, chwytać, ujmować, przytrzymywać, przydybać; einen Dieb fangen przydybać złodzieja; Fangen spielen bawić się w berka; Feuer fangen zajmować się ogniem, zapalać się; gefangen nehmen brać do niewoli, niewolić, uwięzić, aresztować
10. ausheben czasownik hebt aus, hob aus, hat ausgehoben wydobywać, wykopywać, wyjmować z zawiasów, przytrzymywać, aresztować, likwidować

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.