Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-12 16:08

Haseł: 66830
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Auge das (PL die Augen) oko; blaues Auge podbite oko; blaue/grüne/braune Augen haben mieć niebieskie/zielone/brązowe oczy; die Augen vor etwas verschließen przymykać na coś oko; jemandem in die Augen schauen patrzeć komuś w oczy; unter vier Augen w cztery oczy; die Augen sind das Spiegelbild der Seele oczy są zwierciadłem duszy
2. äugen czasownik äugt, äugte, hat geäugt spoglądać; sie äugten uns misstrauisch spoglądali na nas z nieufnością; er äugte in unsere Richtung spojrzał w naszym kierunku
3. aufreißen czasownik reißt auf, riss auf, hat aufgerissen otwierać gwałtownie, otwierać szeroko, rozdzierać, zrywać, rysować, kreślić; die Augen aufreißen otwierać szeroko oczy; den Mund aufreißen pot. rozdziawiać gębę; den Boden aufreißen rozorać ziemię
4. plinkern czasownik plinkert, plinkerte, hat geplinkert płn-niem. mrugać szybko mit den Augen oczami
5. gucken czasownik guckt, guckte, hat geguckt spoglądać; sich die Augen gucken pot. gapić się
6. dunkel przymiotnik, przysłówek (dunkler, am dunkelsten) ciemny, niejasny, niezrozumiały, ciemno, niejasno, niezrozumiale; dunkel werden ściemniać się; mir wird dunkel vor den Augen robi mi się ciemno przed oczami; im Dunkeln w ciemności, po ciemku, po omacku
7. beißen czasownik beißt, biss, hat gebissen gryźć, kąsać; in den Augen beißen szczypać w oczy; nichts zu beißen haben nie mieć co włożyć do garnka
8. trauen czasownik traut, traute, hat getraut ufać, dowierzać, mieć zaufanie, wierzyć, dawać ślub, udzielać ślubu; seinen Augen nicht trauen nie wierzyć własnym oczom; sich trauen śmieć, mieć odwagę; jemandem keinen Meter über den Weg trauen przen. nie ufać komuś zupełnie
9. verschlingen czasownik verschlingt, verschlang, hat verschlungen pochłaniać, połykać, pożerać, splątywać; einen Roman verschlingen pochłaniać powieść; jemanden mit den Augen verschlingen pożerać kogoś oczami
10. heben czasownik hebt, hob, hat gehoben podnosić, podwyższać, zwiększać; den Kopf heben podnosić głowę; ein Kind zum Fenster heben podnosić dziecko do okna; sich in die Luft heben wznosić się w powietrze; den Wert heben podwyższać wartość; die Augen heben podnosić wzrok; eine Tür aus den Angeln heben wyjmować drzwi z zawiasów; einen Schatz heben wydobywać skarb; die Stimmung heben poprawiać nastrój
11. sprechen czasownik spricht, sprach, hat gesprochen mówić, rozmawiać, rozprawiać, przemawiać, wypowiadać; Polnisch sprechen mówić po polsku; fließend Deutsch sprechen mówić płynnie po niemiecku; ein Gebet sprechen odmawiać modlitwę; ein Gedicht sprechen recytować wiersz; jemanden unter vier Augen sprechen rozmawiać z kimś w cztery oczy; von wem/wovon sprichst du? o kim/o czym mówisz?; von jemandem/etwas sprechen mówić o kimś/czymś
12. aufhaben czasownik hat auf, hatte auf, hat aufgehabt mieć na sobie, mieć zadane; Hausaufgabe aufhaben mieć zadaną pracę domową; die Augen aufhaben mieć otwarte oczy
13. sinken czasownik sinkt, sank, ist gesunken opadać, obniżać się, tonąć, opuszczać się, spadać, upadać, osuwać się; in Schlaf sinken zapadać w sen; in jemandes Augen sinken tracić w czyichś oczach
14. triefend przymiotnik ociekający, cieknący, przemoczony; triefende Nase cieknący nos; triefende Augen łzawiące oczy
15. auflodern czasownik lodert auf, loderte auf, hat aufgelodert buchać, przen. rozgorzeć, wybuchać; die Flammen loderten hoch auf płomienie buchały wysoko; in der Hauptstadt loderten die Straßenkämpfe wieder auf w stolicy znowu wybuchły walki uliczne; in ihren Augen loderte Hass auf w ich oczach płonęła nienawiść
16. verzehren czasownik verzehrt, verzehrte, hat verzehrt spożywać, konsumować, zjadać, niszczyć, trawić, dręczyć, trapić; jemanden mit den Augen verzehren pożerać kogoś oczyma; das ganze Geld verzehren przejadać wszystkie pieniądze; sich verzehren zadręczać się; sich nach etwas (DAT) verzehren usilnie czegoś pragnąć
17. Tomate die (PL die Tomaten) pomidor; eine reife/faule Tomate dojrzały/zgniły pomidor; Tomaten auf den Augen haben mieć klapki na oczach
18. hervorstehend przymiotnik wydatny, wyłupiasty; hervorstehende Augen wyłupiaste oczy
19. zwinkern czasownik zwinkert, zwinkerte, hat gezwinkert mrugać; mit den Augen zwinkern mrugać oczami
20. ausweinen czasownik weint aus, weinte aus, hat ausgeweint wypłakiwać; sich ausweinen wypłakiwać się, napłakać się; sich (DAT) die Augen ausweinen wypłakiwać sobie oczy
21. Schalk der (PL die Schalke/Schälke) dawn. figlarz, filut; ihm schaut der Schalk aus den Augen figlarność/zalotność spogląda mu z oczu
22. zufallen czasownik fällt zu, fiel zu, ist zugefallen zatrzaskiwać się, zamykać się, wypadać, przypadać jemandem komuś; ihr fielen die Augen zu oczy jej się zamykały
23. Träne die (PL die Tränen) łza; jemanden dazu bringen, dass er Tränen lacht rozśmieszać kogoś do łez; Tränen schießen mir in die Augen łzy cisną mi się do oczu
24. niederschlagen czasownik schlägt nieder, schlug nieder, hat niedergeschlagen powalać, zwalać z nóg, chem. wytrącać, prawn. umarzać, wstrzymywać, uspokajać, uśmierzać, przen. wyrażać się, odzwierciedlać się; den Aufstand niederschlagen tłumić powstanie; die Augen niederschlagen spuszczać oczy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A