•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. Fehler der (PL die Fehler) błąd, brak, usterka, wada; einen Fehler machen/begehen robić/popełniać błąd; Fehler beseitigen usuwać wady; sprachlicher Fehler błąd językowy
2. Fehlgriff der (PL die Fehlgriffe) błąd, omyłka, pomyłka, uchybienie
3. Irrtum der (PL die Irrtümer) błąd, pomyłka
4. Kalkulationsfehler der (PL die Kalkulationsfehler) błąd w kalkulacji, błąd obliczeniowy
5. Baufehler der (PL die Baufehler) błąd budowlany, błąd architektoniczny
6. Schreibfehler der (PL die Schreibfehler) błąd pisarski, błąd maszynowy
7. Grundfehler der (PL die Grundfehler) kardynalny błąd, zasadniczy błąd
8. Syntaxfehler der (PL die Syntaxfehler) infor. błąd składni, błąd składniowy
9. Messfehler der (PL die Messfehler) błąd pomiaru
10. Formfehler der (PL die Formfehler) błąd formalny
11. Grammatikfehler der (PL die Grammatikfehler) jęz. błąd gramatyczny
12. Computerfehler der (PL die Computerfehler) błąd komputerowy
13. begehen czasownik begeht, beging, hat begangen obchodzić, popełniać, dopuszczać się; Selbstmord/Fehler begehen popełniać samobójstwo/błąd; Verbrechung begehen dopuszczać się zbrodni
14. Tippfehler der (PL die Tippfehler) błąd literowy, literówka
15. Kunstfehler der (PL die Kunstfehler) błąd w sztuce
16. Programmfehler der (PL die Programmfehler) infor. błąd programu
17. Doppelfehler der (PL die Doppelfehler) podwójny błąd
18. Beobachtungsfehler der (PL die Beobachtungsfehler) błąd obserwacji
19. häufig przymiotnik, przysłówek (häufiger, am häufigsten) częsty, często; häufige Besuche częste wizyty; ein häufiger Fehler częsty błąd
20. Kalkulationsirrtum der (PL die Kalkulationsirrtümer) pomyłka w obliczeniach, błąd rachunkowy
21. Fehlanzeige die (PL die Fehlanzeigen) negatywny meldunek, wskazanie błędne, pot. pudło, niewypał, błąd
22. vergreifen czasownik vergreift, vergriff, hat vergriffen; sich vergreifen mylić się, popełniać błąd (grając, chwytając), dopuszczać się czynu nierządnego, podnosić rękę an jemandem na kogoś; sich in der Wahl der Worte vergreifen pomylić się w doborze słów
23. Konstruktionsfehler der (PL die Konstruktionsfehler) błąd konstrukcyjny
24. Rechenfehler der (PL die Rechenfehler) błąd rachunkowy
25. Bedienungsfehler der (PL die Bedienungsfehler) błąd w obsłudze
26. offenbar przymiotnik, przysłówek widoczny, widocznie; da hast du dich offenbar geirrt w tym miejscu najwyraźniej popełniłeś błąd; sie hat offenbar den Bus verpasst najwyraźniej przegapiła autobus
27. Kardinalfehler der (PL die Kardinalfehler) kardynalny błąd
28. auftreten czasownik tritt auf, trat auf, ist aufgetreten występować na scenie, pojawiać się, występować, następować; bescheiden auftreten zachowywać się skromnie; als Zeuge auftreten występować jako świadek; ein Fehler ist aufgetreten wystąpił błąd; (hat aufgetreten) otwierać kopnięciem
29. Denkfehler der (PL die Denkfehler) błąd w rozumowaniu
30. Behandlungsfehler der (PL die Behandlungsfehler) błąd w leczeniu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu