Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-29 15:08

Haseł: 66880
R E K L A M A


R E K L A M A

1. untersuchen czasownik untersucht, untersuchte, hat untersucht prowadzić dochodzenie, badać, przeszukiwać, analizować; einen Patienten untersuchen badać pacjenta; sich ärztlich untersuchen lassen poddawać się badaniu lekarskiemu; das Blut auf Zucker untersuchen badać poziom cukru we krwi; den Tathergang untersuchen prawn. wyjaśniać przebieg czynu; jemanden/jemandes Gepäck untersuchen przeszukiwać czyjś bagaż
2. forschen czasownik forscht, forschte, hat geforscht badać, prowadzić badania naukowe; nach etwas forschen badać coś; jemanden forschend ansehen przyglądać się komuś badawczo; sie hat jahrelang auf diesem Gebiet geforscht ona całymi latami badała ten obszar
3. hinterfragen czasownik hinterfragt, hinterfragte, hat hinterfragt badać, sprawdzać, pytać etwas o coś
4. erforschen czasownik erforscht, erforschte, hat erforscht badać, wybadać, wyśledzić
5. ergründen czasownik ergründet, ergründete, hat ergründet badać
6. nachforschen czasownik forscht nach, forschte nach, hat nachgeforscht dociekać, badać, sprawdzać
7. sondieren czasownik sondiert, sondierte, hat sondiert sondować, przen. badać, wywiadywać się
8. recherchieren czasownik recherchiert, recherchierte, hat recherchiert poszukiwać, badać, prowadzić dochodzenie, wykrywać; zu einem Artikel recherchieren zbierać materiały do artykułu
9. befühlen czasownik befühlt, befühlte, hat befühlt obmacywać, badać dotykiem
10. abtasten czasownik tastet ab, tastete ab, hat abgetastet med. badać dotykiem jemandes Schädel czyjąś czaszkę, obmacywać, infor. odczytywać etwas mit dem Scanner coś skanerem
11. vorfühlen czasownik fühlt vor, fühlte vor, hat vorgefühlt badać grunt, sondować
12. überprüfen czasownik überprüft, überprüfte, hat überprüft sprawdzać (ponownie), kontrolować, weryfikować, rewidować, badać
13. erkunden czasownik erkundet, erkundete, hat erkundet penetrować, mil. wywiadywać, badać
14. Terrain das (PL die Terrains) teren; das Terrain sondieren przen. badać teren

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A