SŁOWNIK DEPL.PL
Brot das (PL die Brote) chleb; ein Laib Brot bochenek chleba; Brot backen piec chleb; frisches/trockenes Brot świeży/czerstwy chleb; unser tägliches Brot gib uns heute rel. chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; wes Brot ich ess, des Lied ich sing dawn. w czyim chlebie smakujemy, tego i pochlebujemy
frisch przymiotnik, przysłówek świeży, czysty, nowy, nieprzeterminowany (produkt), świeżo; sich frisch machen odświeżać się; frische Luft schöpfen/schnappen zaczerpnąć świeżego powietrza; frisch gestrichen! świeżo malowane!; frisch gebackenes Brot świeżo upieczony chleb; ein frisch gebackener Lehrer pot. świeżo upieczony nauczyciel; es ist frisch jest rześko, jest chłodno
verschimmeln czasownik verschimmelt, verschimmelte, ist verschimmelt pleśnieć, butwieć; verschimmeltes Brot spleśniały chleb
Belag der (PL die Beläge) powłoka, nalot, osad, wykładzina; Belag auf den Zähnen osad nazębny; Brot mit Belag kanapka
Mensch der (PL die Menschen) człowiek; er ist auch nur ein Mensch on też jest tylko człowiekiem; eine nur dem Menschen eigene Fähigkeit zdolność specyficzna dla ludzi; der moderne Mensch współczesny człowiek; ein Mensch von Fleisch und Blut człowiek z krwi i kości; von Mensch zu Mensch między nami mówiąc, w zaufaniu; der Mensch lebt nicht vom Brot allein nie samym chlebem żyje człowiek; Mensch, da hast du aber Glück gehabt! pot. człowieku, ale miałeś szczęście!; Menschen ludzie
anstehen czasownik steht an, stand an, hat angestanden stać w kolejce, wahać się, czekać na załatwienie, wypadać, uchodzić; nach Brot anstehen stać po chleb; anstehen lassen odsuwać, nie załatwiać; das steht dir nicht an tego nie wypada ci robić; etwas anstehen lassen odkładać coś, zwlekać z czymś
backen czasownik backt/bäckt, backte/buk, hat gebacken piec, wypiekać; einen Kuchen backen piec ciasto; sie bäckt/backt gern ona lubi piec; ein frisch gebackenes Brot świeżo upieczony chleb; Obst backen suszyć owoce; (backt, backte, hat gebackt) reg. lepić się (o śniegu), przyklejać
belegt przymiotnik wyłożony, obłożony, zajęty; ein belegtes Brot kanapka; der Platz / die Nummer ist belegt miejsce/numer jest zajęte/zajęty
auftunken czasownik tunkt auf, tunkte auf, hat aufgetunkt pochłaniać maczając die Soße mit Brot sos chlebem
austunken czasownik tunkt aus, tunkte aus, hat ausgetunkt usunąć maczając die Soße mit Brot sos chlebem
brocken czasownik brockt, brockte, hat gebrockt kruszyć, drobić Brot in die Suppe chleb do zupy, płd-niem. austr. zrywać
eintunken czasownik tunkt ein, tunkte ein, hat eingetunkt maczać Brot in etwas (AKK) chleb w czymś
Margarine die (nur Singular) gastr. margaryna; Margarine aufs Brot streichen smarować chleb margaryną


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
brot, LALKA, Werke, Bagatelldelikt, Geschädigt, Actionfilm', Handwerksbetrieb, Fressfeind, Teil, Begehungsort, betreiben, Auslandseinsatz, Teilabzug, Gesehen, Stand, anregung, Lehrreich, quartier, Bespannung, Anregungsmittel, Gültigkeitserklärung, KITT, Christbaumschmuck, gekränkt, GEWAHREN, Arbeitsfähigkeit

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków