SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Affenhitze - potworny upał
das Augustwetter - sierpniowa pogoda
die Dürre - susza
das Erfrischungsgetränk - napój chłodzący
der Hitzschlag - udar cieplny
die Hitze - upał
die Hitzewelle - fala upałów
die Klimaanlage - klimatyzacja
der Sommerhimmel - letnie niebo
das Sonnenbad - kąpiel słoneczna
der Sonnenbrand - oparzenie słoneczne
die Sonnenbräune - opalenizna
der Sonnenstich - udar słoneczny
der Spätsommer - późne lato
der Waldbrand - pożar lasu

Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
aufweisen czasownik weist auf, wies auf, hat aufgewiesen wykazywać, posiadać (cechy, wady), wskazywać; etwas aufzuweisen haben móc się czymś wykazać
hervorstechen czasownik sticht hervor, stach hervor, hat hervorgestochen wystawać aus etwas z czegoś, przen. wybijać się, wyróżniać się, górować; hervorstechende Merkmale wybitne cechy

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
cechy, dwutlenek, rozchodzić się, erleiden, unangenehm, Preisliste, otrzymać, prezent, Hut, pokazać, aufwenden, beschneiden, worden, Logik, abbuchen, räumlich, Tourismus, siatka, Aussage, Irritation, Aufzählung, Regenschirm, Bussi, Täschchen, Diskrepanz, Bildungsweg

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 24-08-2023 00:10
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków