SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
aufweisen czasownik weist auf, wies auf, hat aufgewiesen wykazywać, posiadać (cechy, wady), wskazywać; etwas aufzuweisen haben móc się czymś wykazać
hervorstechen czasownik sticht hervor, stach hervor, hat hervorgestochen wystawać aus etwas z czegoś, przen. wybijać się, wyróżniać się, górować; hervorstechende Merkmale wybitne cechy

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
kucharz, informatyk, wesoło, sekretarzyk, geolog, beurteilt, mina, tilgen, herfallen, Herd, ból, Entstehung, Menge, jednostka, Küchengerät, wyprawa, eingebildet, vergeben, Aufstellung, Gliederung, Gerstensaft, wiederkommen, Lid, lider, kichern, lallen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków