•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-06 13:05

  • Haseł: 65715


1. immer przysłówek zawsze, ciągle, wciąż; immer besser coraz lepiej; immer noch wciąż jeszcze; musst du immer so viele Fragen stellen? musisz ciągle zadawać tyle pytań?
2. immerfort przysłówek ciągle, bezustannie
3. immerzu przysłówek ciągle, bezustannie
4. fortgesetzt przymiotnik, przysłówek wielokrotny, ciągle, nieustannie
5. stet przymiotnik, przysłówek ciągły, ciągle
6. stetig przymiotnik, przysłówek ciągły, ciągle
7. aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
8. Achse die (PL die Achsen) ; ständig auf Achse sein pot. być ciągle w podróży, być ciągle w rozjazdach
9. Gespiele das (nur Singular) ciągłe bawienie się, ciągłe granie; der (PL die Gespielen) towarzysz zabaw, przyjaciel z lat dziecięcych
10. Gesumme das (nur Singular) ciągłe brzęczenie
11. andauernd przymiotnik, przysłówek ciągły, stały, nieustający, ciągle, stale, nieustająco
12. fortdauernd przymiotnik, przysłówek nieustający, nadal, ciągle
13. fortlaufend przymiotnik ciągły, nieprzerwany, bieżący, porządkowy (numer), ciągle, nieprzerwanie, bieżąco, na bieżąco
14. beständig przymiotnik, przysłówek stały, ciągły, stale, ciągle; ein beständiger Freund wierny przyjaciel
15. ständig przymiotnik, przysłówek stały, ciągły, nieprzerwany, nagminny, notoryczny, nieodłączny, stale, ciągle, nieprzerwanie, nagminnie, notorycznie, nieodłącznie
16. permanent przymiotnik, przysłówek stały, ciągły, permanentny, stale, ciągle, permanentnie
17. Gezänk das (nur Singular) ciągłe kłótnie
18. Gezanke das (nur Singular) ciągłe kłótnie
19. Streiterei die (PL die Streitereien) ciągłe kłótnie
20. noch przysłówek jeszcze, nadal, ciągle; sie ist noch wach ona jeszcze nie śpi; noch nicht/nie jeszcze nie/jeszcze nigdy; ich habe nur noch zwei Euro mam jeszcze tylko dwa euro; es regnet kaum noch już prawie nie pada; noch besser jeszcze lepszy/lepiej; noch einmal jeszcze raz; wer war noch da? kto jeszcze tam był?; es ist heute noch wärmer als gestern dzisiaj jest jeszcze cieplej niż wczoraj; wie war das noch? jak to właściwie było?
21. Band das (PL die Bänder/Bande) wstążka, wstęga, taśma, tasiemka, szarfa, więź, związek, anat. więzadło, wiązadło; die Bande des Bluts lit. więzy krwi; der (PL die Bände) tom; die (PL die Bands) orkiestra, kapela, zespół muzyczny; etwas auf Band aufnehmen nagrywać coś na taśmę; am Band arbeiten pracować przy taśmie; am laufenden Band stale, ciągle
22. Singerei die (nur Singular) ciągłe kiepskie śpiewanie, śpiewy, śpiew
23. Ausfragerei die (PL die Ausfragereien) pot. ciągłe wypytywanie
24. kontinuierlich przymiotnik, przysłówek ciągły, nieprzerwany, ciągle, w sposób ciągły, nieprzerwanie
25. Dauerbrenner der (PL die Dauerbrenner) pot. temat, który jest ciągle na tapecie
26. dauernd przymiotnik, przysłówek trwały, stały, ciągły, trwale, stale, ciągle
27. hin przysłówek tam, w tamtą stronę; hin und wieder od czasu do czasu; hin und zurück tam i z powrotem; hin und her na wszystkie strony; auf meinen Rat hin za moją radą; auf seinen Brief hin w odpowiedzi na jego list; wo ist Michael hin? dokąd poszedł Michał?; das Hin und Her pot. bieganina, zamieszanie, ciągłe zmiany; nach langem Hin und Her pot. po długim wahaniu; hin oder her pot. mniej lub więcej
28. nach przyimek + DAT po, do, na, według; fünf nach vier pięć po czwartej; nach drei Tagen po trzech dniach; nach Christus po narodzeniu Chrystusa; nach der Arbeit po pracy; nach Warschau abreisen wyjeżdżać do Warszawy; nach Hause gehen iść do domu; je nach Größe zależnie od wielkości; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa; nach Art des Hauses według własnej receptury; meiner Meinung nach moim zdaniem; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
29. Zwei die (PL die Zweien) dwójka; er würfelt dauernd Zweien on wyrzuca ciągle dwójki (na kostce); in Mathe eine Zwei haben/kriegen pot. dostać czwórkę z matmy; die Zwei fährt zum Hauptbahnhof dwójka jedzie na dworzec główny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu