SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Affenhitze - potworny upał
das Augustwetter - sierpniowa pogoda
die Dürre - susza
das Erfrischungsgetränk - napój chłodzący
der Hitzschlag - udar cieplny
die Hitze - upał
die Hitzewelle - fala upałów
die Klimaanlage - klimatyzacja
der Sommerhimmel - letnie niebo
das Sonnenbad - kąpiel słoneczna
der Sonnenbrand - oparzenie słoneczne
die Sonnenbräune - opalenizna
der Sonnenstich - udar słoneczny
der Spätsommer - późne lato
der Waldbrand - pożar lasu

 
freuen czasownik freut, freute, hat gefreut cieszyć jemanden kogoś; sich freuen cieszyć się; ich freue mich sehr über dein Geschenk cieszę się bardzo z twojego prezentu; sich auf jemanden/etwas freuen cieszyć się na kogoś/coś; ich freue mich darauf, dich wieder zu sehen cieszę się, że znowu cię zobaczę
erfreuen czasownik erfreut, erfreute, hat erfreut ucieszyć, cieszyć; jemanden mit etwas erfreuen ucieszyć kogoś czymś; sich an (DAT) etwas erfreuen ucieszyć się czymś; sich großer (GEN) Beliebtheit erfreuen cieszyć się dużą popularnością
genießen czasownik genießt, genoss, hat genossen spożywać, cieszyć się, rozkoszować się, kosztować; das Leben genießen korzystać z życia, cieszyć się życiem
Freude die (PL die Freuden) radość, zadowolenie, przyjemność, pot. frajda; an etwas (DAT) Freude haben cieszyć się z czegoś, pot. mieć z czegoś frajdę; Freude am Leben haben cieszyć się z życia; keinen Anlass zur Freude haben nie mieć powodu do radości
jubeln czasownik jubelt, jubelte, hat gejubelt wiwatować, radować się, wykrzykiwać radośnie, głośno się cieszyć; Beifall jubeln oklaskiwać
auskosten czasownik kostet aus, kostete aus, hat ausgekostet cieszyć się, delektować, rozkoszować się, zaznawać
frohlocken czasownik frohlockt, frohlockte, hat frohlockt triumfować, wznosić okrzyki radości; über etwas frohlocken cieszyć się z czegoś
erbauen czasownik erbaut, erbaute, hat erbaut budować, wznosić, wystawiać, pot. pokrzepiać na duchu; sich erbauen cieszyć się an + DAT z
Gunst die (nur Singular) łaska, życzliwość, względy; jemandes Gunst genießen być właskach u kogoś, cieszyć się czyimiś względami
Ansehen das (nur Singular) szacunek, poważanie, renoma, wygląd; sich Ansehen verschaffen zdobyć szacunek, uznanie; in hohem Ansehen stehen cieszyć się dużym poważaniem; jemanden nur vom Ansehen kennen znać kogoś tylko z widzenia
einschlagen czasownik schlägt ein, schlug ein, hat eingeschlagen wbijać, wybijać, wywalać, trafiać, cieszyć się powodzeniem, wchodzić w zakres, skutkować; Hand einschlagen pot. przybić piątkę
Zulauf der (PL die Zuläufe) dopływ; der (nur Singular) klientela, frekwencja, wzięcie; Zulauf haben cieszyć się dużym powodzeniem
jauchzen czasownik jauchzt, jauchzte, hat gejauchzt głośno się cieszyć, wydawać okrzyki radości
Zuspruch der (nur Singular) słowa pociechy, zainteresowanie, aprobata; Zuspruch finden cieszyć się wzięciem
entgegensehen czasownik sieht entgegen, sah entgegen, hat entgegengesehen wypatrywać einem Zug pociągu, oczekiwać einer Entscheidung decyzji; freudig entgegensehen oczekiwać z niecierpliwością, cieszyć się na coś
lebensfroh przymiotnik lebensfroh sein cieszyć się życiem
Bekanntheitsgrad der (PL die Bekanntheitsgrade) stopień znajomości; einen hohen/niedrigen Bekanntheitsgrad haben cieszyć się wysoką/niską popularnością

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Betriebsvereinbarung, teatr narodowy, cudzoziemiec, zakochana, stan zdrowia, erwartbar, łatwe, opuścić, rozwódka, wasal, magiczny, mocarstwo, obowiązkowo, amulet, brache, polerować, Prahlerei, po lekcjach, jak zwykle, Widder, neolit, Ortungsgerät, garncarz, miękki, krówka, wyborny

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 11-09-2023 22:56
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków