•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. Teil das (PL die Teile) część (samochodowa, elektroniczna, zamienna), element; der (PL die Teile) część (składowa), prawn. strona; der vordere Teil von etwas przednia część czegoś; zum Teil po części; zum großen Teil w dużej mierze
2. Teilstück das (PL die Teilstücke) część
3. servus wykrzyknik austr. płd.-niem. cześć, serwus
4. tschüss wykrzyknik cześć! (na pożegnanie)
5. moin wykrzyknik płn-niem. hej, cześć
6. Verehrung die (nur Singular) podziw, rel. cześć
7. Ersatzteil das (PL die Ersatzteile) część zapasowa, część zamienna, część wymienna
8. Fraktion die (PL die Fraktionen) chem. polit. frakcja, część, odłam
9. Gebietsteil der (PL die Gebietsteile) część obszaru, część terytorium, połać
10. Kleidungsstück das (PL die Kleidungsstücke) część ubioru, część garderoby
11. Hauptteil der (nur Singular) główna część, najważniejsza część
12. Oberland das (nur Singular) wysoko położona część kraju, górzysta część kraju, hist. Prusy Górne
13. Gros das (PL die Gros) gros, przeważająca część, główna część
14. Carapax der (PL die Carapaces) zool. karapaks (grzbietowa część pancerza skorupiaków, pajęczaków i żółwi)
15. Oberteil das (PL die Oberteile) górna część
16. Herzstück das (PL die Herzstücke) lit. część zasadnicza, rdzeń, serce (maszyny)
17. Markenersatzteil das (PL die Markenersatzteile) markowa część zamienna
18. Satzglied das (PL die Satzglieder) jęz. część zdania
19. dann przysłówek potem, później, wtedy; dann, wenn wtedy, gdy; pot. bis dann! na razie!, cześć!
20. Satzteil der (PL die Satzteile) część zdania
21. Wortart die (PL die Wortarten) jęz. część mowy
22. Vordergebäude das (PL die Vordergebäude) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
23. abbekommen czasownik bekommt ab, bekam ab, hat abgebekommen pot. otrzymywać swoją część, obrywać, dostawać za swoje
24. Vorderhaus das (PL die Vorderhäuser) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
25. hochleben czasownik lebt hoch, lebte hoch, hat hochgelebt; jemanden hochleben lassen wiwatować na czyjąś cześć; er/sie lebe hoch! niech żyje!
26. Teilbereich der (PL die Teilbereiche) część zakresu
27. Vorderteil das/der (PL die Vorderteile) przednia część, przód, front
28. Verschleißteil das (PL die Verschleißteile) tech. część zużywalna
29. Gebäudeteil der (PL die Gebäudeteile) część budynku
30. Klausur die (PL die Klausuren) część pisemna egzaminu, praca klasowa, rel. klauzura

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu