czlowiek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-05 18:17

  • Haseł: 58325


1. Mensch der (PL die Menschen) człowiek
2. Erdenkind das (PL die Erdenkinder) istota ziemska, człowiek
3. Dutzendmensch der (PL die Dutzendmenschen) człowiek tuzinkowy, człowiek przeciętny, miernota
4. dick przymiotnik, przysłówek gruby, gęsty, grubo; dick werden tyć; ein dicker Mensch gruby człowiek, otyły człowiek; zu dick sein być za grubym; mit jemandem durch dick und dünn gehen dzielić z kimś dolę i niedolę; mit etwas das dicke Geld machen pot. zarabiać na czymś grube pieniądze; ein dicker Qualm gęsty dym
5. Durchschnittsmensch der (PL die Durchschnittsmenschen) przeciętny człowiek, zwykły człowiek
6. Ehrenmann der (PL die Ehrenmänner) człowiek honoru, człowiek honorowy
7. Verstandesmensch der (PL die Verstandesmenschen) człowiek działający racjonalnie
8. Senkrechtstarter der (PL die Senkrechtstarter) samolot pionowego startu, pot. człowiek sukcesu, przebój, hit
9. Gemütsmensch der (PL die Gemütsmenschen) poczciwy człowiek, poczciwiec
10. Naturmensch der (PL die Naturmenschen) człowiek pierwotny, miłośnik przyrody
11. sonderbar przymiotnik, przysłówek dziwny, osobliwy, dziwnie, osobliwie; sonderbar aussehen dziwnie wyglądać; ein sonderbarer Mensch dziwny człowiek; ich finde es sonderbar, dass du nichts gesagt hast uważam to za dziwne, że nic nie powiedziałeś; sein Benehmen war sonderbar jego zachowanie było dziwne
12. Heimtücker der (PL die Heimtücker) pot. człowiek podstępny
13. fleischig przymiotnik gruby (człowiek), mięsisty (owoc)
14. Erfolgsmensch der (PL die Erfolgsmenschen) człowiek sukcesu
15. Gewohnheitsmensch die (PL die Gewohnheitsmenschen) człowiek żyjący zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami
16. Höhlenmensch der (PL die Höhlenmenschen) człowiek jaskiniowy, jaskiniowiec
17. Rohling der (PL die Rohlinge) grubianin, brutal, człowiek nieokrzesany, tech. element nieobrobiony, infor. czysta płyta CD
18. Landmensch der (PL die Landmenschen) mieszkaniec wsi, człowiek wywodzący się ze wsi
19. Urmensch der (PL die Urmenschen) człowiek pierwotny, praczłowiek
20. Steinzeitmensch der (PL die Steinzeitmenschen) człowiek epoki kamiennej
21. Tatmensch der (PL die Tatmenschen) człowiek czynu
22. Schneemensch der (PL die Schneemenschen) człowiek śniegu, yeti
23. Hecht der (PL die Hechte) icht. szczupak; der Hecht im Karpfenteich pot. wilk w owczarni; ein toller Hecht pot. wesoły człowiek
24. Star der (PL die Stare) orn. szpak; (nur Singular) grauer Star med. zaćma; grüner Star med. jaskra; der (PL die Stars) gwiazdor filmowy, znany człowiek, gwiazda, celebryta
25. Freiwild das (nur Singular) zwierzyna niechroniona, przen. człowiek wyjęty spod prawa; für jemanden Freiwild sein być zdanym na czyjąś łaskę i niełaskę; jemanden als Freiwild betrachten traktować kogoś jako łatwą zdobycz
26. Allerweltskerl der (PL die Allerweltskerle) pot. człowiek wszechstronny, złota rączka
27. Grübler der (PL die Grübler) człowiek medytujący, szperacz, pot. filozof
28. Vernunftmensch der (PL die Vernunftmenschen) człowiek rozumny
29. Insider der (PL die Insider) wtajemniczony, swój człowiek, insider
30. Gewaltmensch der (PL die Gewaltmenschen) bezwzględny człowiek, brutal


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.