człowiek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-12 21:26

  • Haseł: 58325


1. Mensch der (PL die Menschen) człowiek
2. Erdenkind das (PL die Erdenkinder) istota ziemska, człowiek
3. Dutzendmensch der (PL die Dutzendmenschen) człowiek tuzinkowy, człowiek przeciętny, miernota
4. einflussreich przymiotnik wpływowy; einflussreicher Mann wpływowy człowiek, ważny człowiek
5. dick przymiotnik, przysłówek gruby, gęsty, grubo; dick werden tyć; ein dicker Mensch gruby człowiek, otyły człowiek; zu dick sein być za grubym; mit jemandem durch dick und dünn gehen dzielić z kimś dolę i niedolę; mit etwas das dicke Geld machen pot. zarabiać na czymś grube pieniądze; ein dicker Qualm gęsty dym
6. Durchschnittsmensch der (PL die Durchschnittsmenschen) przeciętny człowiek, zwykły człowiek
7. Ehrenmann der (PL die Ehrenmänner) człowiek honoru, człowiek honorowy
8. Verstandesmensch der (PL die Verstandesmenschen) człowiek działający racjonalnie
9. Senkrechtstarter der (PL die Senkrechtstarter) samolot pionowego startu, pot. człowiek sukcesu, przebój, hit
10. Gemütsmensch der (PL die Gemütsmenschen) poczciwy człowiek, poczciwiec
11. Naturmensch der (PL die Naturmenschen) człowiek pierwotny, miłośnik przyrody
12. sonderbar przymiotnik, przysłówek dziwny, osobliwy, dziwnie, osobliwie; sonderbar aussehen dziwnie wyglądać; ein sonderbarer Mensch dziwny człowiek; ich finde es sonderbar, dass du nichts gesagt hast uważam to za dziwne, że nic nie powiedziałeś; sein Benehmen war sonderbar jego zachowanie było dziwne
13. Heimtücker der (PL die Heimtücker) pot. człowiek podstępny
14. reich przymiotnik bogaty, obfity, obfitujący, okazały, hojny, bogato, obficie, okazale, hojnie; ein reicher Mann bogaty człowiek; ein Sohn aus reichem Haus syn z bogatego domu; er hat reich geheiratet ożenił się bogato; eine reich geschmückte Fassade bogato zdobiona fasada; eine reiche Ernte obfite zbiory, urodzaj; reiche Ölquellen bogate złoża ropy; ein reiches Mahl obfity posiłek; das Buch ist reich illustriert książka jest bogato ilustrowana; eine reiche Auswahl bogaty wybór, szeroki wybór; reich an Fischen/Vitamin C obfitujący w ryby / bogaty w witaminę C; reich werden bogacić się
15. fleischig przymiotnik gruby (człowiek), mięsisty (owoc)
16. Erfolgsmensch der (PL die Erfolgsmenschen) człowiek sukcesu
17. Gewohnheitsmensch die (PL die Gewohnheitsmenschen) człowiek żyjący zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami
18. Höhlenmensch der (PL die Höhlenmenschen) człowiek jaskiniowy, jaskiniowiec
19. Klugheit die (nur Singular) mądrość; sich durch ungewöhnliche Klugheit auszeichnen wyróżniać się nadzwyczajną mądrością; ein Mann von großer Klugheit człowiek wielkiej mądrości; mit höchster Klugheit vorgehen postępować w najwyższym stopniu roztropnie; (PL die Klugheiten) deine Klugheiten kannst du dir sparen pot. swoje mądrości zostaw dla siebie
20. Rohling der (PL die Rohlinge) grubianin, brutal, człowiek nieokrzesany, tech. element nieobrobiony, infor. czysta płyta CD
21. Landmensch der (PL die Landmenschen) mieszkaniec wsi, człowiek wywodzący się ze wsi
22. Urmensch der (PL die Urmenschen) człowiek pierwotny, praczłowiek
23. Steinzeitmensch der (PL die Steinzeitmenschen) człowiek epoki kamiennej
24. Tatmensch der (PL die Tatmenschen) człowiek czynu
25. Schneemensch der (PL die Schneemenschen) człowiek śniegu, yeti
26. Hecht der (PL die Hechte) icht. szczupak; der Hecht im Karpfenteich pot. wilk w owczarni; ein toller Hecht pot. wesoły człowiek
27. Star der (PL die Stare) orn. szpak; (nur Singular) grauer Star med. zaćma; grüner Star med. jaskra; der (PL die Stars) gwiazdor filmowy, znany człowiek, gwiazda, celebryta
28. Freiwild das (nur Singular) zwierzyna niechroniona, przen. człowiek wyjęty spod prawa; für jemanden Freiwild sein być zdanym na czyjąś łaskę i niełaskę; jemanden als Freiwild betrachten traktować kogoś jako łatwą zdobycz
29. Allerweltskerl der (PL die Allerweltskerle) pot. człowiek wszechstronny, złota rączka
30. Grübler der (PL die Grübler) człowiek medytujący, szperacz, pot. filozof


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.