Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-16 12:44

Haseł: 66850
R E K L A M A


R E K L A M A

1. geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę
2. blasen czasownik bläst, blies, hat geblasen dmuchać, dąć, wiać; Alarm blasen trąbić na alarm; jemandem einen blasen wulg. robić komuś laskę, robić komuś loda
3. lassen czasownik lässt, ließ, hat gelassen/lassen zostawiać, pozostawiać, kazać, polecać, pozwalać, zaniechać; lass mich! zostaw mnie!; lass uns gehen! chodźmy!; jemandem freie Hand lassen pozostawiać komuś wolną rękę; das Rauchen lassen zaprzestawać palenia; sich gehen lassen pobłażać sobie, folgować sobie; jemanden gehen lassen zostawiać kogoś w spokoju, dawać komuś spokój; sich nicht zuordnen lassen nie dać się przyporządkować; das lässt sich nicht vermeiden tego nie da się uniknąć; das lässt sich machen to da się zrobić
4. verabfolgen czasownik verabfolgt, verabfolgte, hat verabfolgt dawn. podawać, dawać, aplikować
5. mitgeben czasownik gibt mit, gab mit, hat mitgegeben dawać na drogę, dawać w posagu
6. aufbieten czasownik bietet auf, bot auf, hat aufgeboten mobilizować, używać, dawać na zapowiedzi
7. mitgehen czasownik geht mit, ging mit, ist mitgegangen iść mit jemandem z kimś, przen. dawać się porwać; etwas mitgehen lassen zwędzić coś
8. Kuss der (PL die Küsse) pocałunek, całus; Kuss auf den Mund pocałunek w usta; jemandem einen Kuss geben całować kogoś, dawać komuś całusa
9. hinreißen czasownik reißt hin, riss hin, hat hingerissen porywać, zachwycać, fascynować; sich hinreißen lassen dawać się ponieść emocjom
10. Wort das (PL die Wörter oder die Worte) wyraz, słowo, słówko; Wort für Wort słowo w słowo; das ist mein letztes Wort to moje ostatnie słowo; das letzte Wort behalten przen. mieć ostatnie słowo; jemandem sein Wort geben dawać komuś swoje słowo; mit anderen Worten innymi słowy; eine Summe in Worten schreiben napisać sumę słownie
11. klarkommen czasownik kommt klar, kam klar, ist klargekommen radzić sobie, dawać sobie radę mit etwas z czymś
12. verabschieden czasownik verabschiedet, verabschiedete, hat verabschiedet żegnać, zwalniać, dawać dymisję; sich von jemandem verabschieden żegnać się z kimś; ein Gesetz verabschieden uchwalać ustawę
13. spicken czasownik spickt, spickte, hat gespickt szpikować, napychać, pot. przen. przekupywać, dawać łapówkę, ściągać (na sprawdzianie); sie wurde beim Spicken erwischt została przyłapana na ściąganiu
14. hergeben czasownik gibt her, gab her, hat hergegeben dawać, oddawać, poświęcać
15. abblitzen czasownik blitzt ab, blitzte ab, hat abgeblitzt pot. nic nie wskórać; jemanden abblitzen lassen spławiać kogoś, dawać komuś kosza
16. signalisieren czasownik signalisiert, signalisierte, hat signalisiert sygnalizować, dawać sygnały
17. Lauf der (PL die Läufe) także sport bieg, bieżnik, lufa, muz. pasaż; Lauf der Ereignisse bieg wypadków; Lauf des Flusses bieg rzeki; im Laufe der Jahre/Zeit z biegiem lat/czasu; einer Sache (DAT) freien Lauf lassen dać upust czemuś
18. türmen czasownik türmt, türmte, hat getürmt piętrzyć (akta, papiery); sich türmen piętrzyć się, narastać; die Wellen türmen sich fale piętrzą się (ist getürmt) dawać nogę, zwiewać
19. trauen czasownik traut, traute, hat getraut ufać, dowierzać, mieć zaufanie, wierzyć, dawać ślub, udzielać ślubu; seinen Augen nicht trauen nie wierzyć własnym oczom; sich trauen śmieć, mieć odwagę; jemandem keinen Meter über den Weg trauen przen. nie ufać komuś zupełnie
20. aufschwatzen czasownik schwatzt auf, schwatzte auf, hat aufgeschwatzt pot. wciskać, wmawiać jemandem etwas komuś coś; sich (DAT) etwas aufschwatzen lassen dawać sobie coś wciskać
21. Antwort die (PL die Antworten) odpowiedź; keine Antwort bekommen nie otrzymać odpowiedzi; eine Antwort geben dać odpowiedź, odpowiedzieć; die Antwort verweigern odmawiać udzielenia odpowiedzi; eine witzige/kluge Antwort dowcipna/mądra odpowiedź
22. erweichen czasownik erweicht, erwich, hat erwichen zmiękczać, rozmiękczać, przen. wzruszać; sich erweichen lassen dawać się uprosić, dawać się ubłagać
23. andeuten czasownik deutet an, deutete an, hat angedeutet sugerować, dawać do zrozumienia
24. zeitigen czasownik zeitigt, zeitigte, hat gezeitigt; Wirkung zeitigen dawać skutek; Erfolg zeitigen odnosić sukces
25. feuern czasownik feuert, feuerte, hat gefeuert palić, mil. strzelać, dawać ognia, pot. rzucać, wyrzucać z pracy; mit Kohle feuern palić węglem
26. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
27. reinfallen czasownik fällt rein, fiel rein, ist reingefallen pot. wpadać in etwas do czegoś; auf jemanden reinfallen dawać się komuś zwieść; auf etwas reinfallen nabierać się na coś; mit jemandem/etwas reinfallen nic nie wskórać u kogoś/z czymś
28. hinterlegen czasownik hinterlegt, hinterlegte, hat hinterlegt dawać w zastaw, deponować, oddawać w depozyt
29. reinhauen czasownik haut rein, haute rein, hat reingehauen pot. wcinać, pałaszować, napychać się; jemandem eine reinhauen pot. dawać komuś w pysk
30. erbitten czasownik erbittet, erbat, hat erbeten zwracać się z prośbą; etwas erbitten wypraszać coś; sich erbitten lassen dać się uprosić

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A