SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
lang przymiotnik, przysłówek (länger, am längsten) długi, długo; die Brücke ist fünfzig Meter lang most ma pięćdziesiąt metrów długości; länger machen wydłużać; länger werden wydłużać się; ein langes Gesicht machen robić smutną minę; ohne langes Nachdenken bez dłuższego zastanowienia; ein längerer Aufenthalt dłuższy pobyt; viele Jahre lang przez wiele lat; wie lange/lang bleibst du? jak długo zostaniesz?; lang ersehnt od dawna wyczekiwany; schon lange/lang warten już długo czekać; das war lange/lang her to było dawno temu
her przysłówek tu, w tę stronę; komm her podejdź; von außen her z zewnątrz; von weit her z daleka; wo bist du her? skąd jesteś?; von alters her od dawna; das ist lange her to było bardzo dawno temu
Weile die (nur Singular) chwila; nach einer Weile po chwili; schon eine ganze Weile her pot. dość dawno temu; eile mit Weile pot. spiesz się powoli; seit einer ganzen Weile od dłuższej chwili

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
siano, Unterzeichnung, Tort, Torten, werdende, ansprechbar, trödelt, besonnen, Gesamtheit, większy, antibakteriell, Flusspferd, Urlaubspläne, sprach, Qualifikation, gabardyna, getrost, Getragenheit, Arbeitsschutz, Schwebebahn, dedizierte, dyrektor, Krustenbraten, Hass, Parasit, Umtrunk

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków