Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-24 21:20

Haseł: 68820
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Film der (PL die Filme) film, foto. film fotograficzny, klisza, cienka warstewka; einen Film drehen kręcić film, filmować; einen Film anschauen oglądać film; das Drehbuch für einen Film schreiben pisać scenariusz filmu; ein historischer/dokumentarischer Film film historyczny/dokumentalny; in einen Film gehen pot. iść na film; einen Film entwickeln lassen oddawać film do wywołania; ein hochempfindlicher Film film o wysokiej czułości; der Film ist unterbelichtet film jest niedoświetlony; die Creme bildet einen schützenden Film auf der Haut krem tworzy cienką warstewkę ochronną na skórze
2. Lehrfilm der (PL die Lehrfilme) film edukacyjny, film dydaktyczny, film oświatowy
3. behandeln czasownik behandelt, behandelte, hat behandelt traktować jemanden kogoś, leczyć, obchodzić się, postępować; jemanden gut/schlecht behandeln traktować kogoś dobrze/źle, obchodzić się z kimś dobrze/źle; jemanden freundlich/von oben herab/wie Luft behandeln traktować kogoś przyjacielsko/wyniośle, z góry/jak powietrze; der Film behandelt das Leben Napoleons film traktuje o życiu Napoleona; einen Kranken behandeln leczyć chorego; ein Thema behandeln opracowywać temat; die Wunde behandeln opatrywać ranę; ein Material mit Säure behandeln działać na materiał kwasem; den Boden mit Wachs behandeln woskować podłogę
4. einspielen czasownik spielt ein, spielte ein, hat eingespielt ogrywać eine Geige skrzypce, nagrywać, zwracać; der Film hat seine Kosten eingespielt film zwrócił koszty produkcji; sich einspielen wprawiać się w grze, zgrać się, współpracować harmonijnie
5. Actionfilm der (PL die Actionfilme) film sensacyjny, film akcji
6. Zeichentrickfilm der (PL die Zeichentrickfilme) film rysunkowy, kreskówka
7. zeigen czasownik zeigt, zeigte, hat gezeigt pokazywać, ukazywać, przedstawiać, wskazywać, nadawać, wyświetlać (film); jemandem etwas zeigen pokazywać coś komuś; auf jemanden zeigen pokazywać kogoś; sich hilfsbereit zeigen okazywać się pomocnym; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; der Versuch zeigt, dass... eksperyment dowodzi, że...; Thermometer zeigt 5°C termometr wskazuje 5°C
8. Breitwandfilm der (PL die Breitwandfilme) film szerokoekranowy
9. Werbefilm der (PL die Werbefilme) film reklamowy
10. Pornofilm der (PL die Pornofilme) film pornograficzny
11. Feature die/das (PL die Features) film dokumentalny, dodatek specjalny, infor. cecha, funkcja, właściwość; die neue Version der Software hat einige interessante zusätzliche Features nowa wersja oprogramowania posiada kilka interesujących dodatkowych funkcji
12. Bildstreifen der (PL die Bildstreifen) film fotograficzny
13. Stummfilm der (PL die Stummfilme) film niemy
14. Streifen der (PL die Streifen) pas, pasek, smuga, pręga; einen Streifen drehen kręcić film
15. Spielfilm der (PL die Spielfilme) film fabularny
16. Sexfilm der (PL die Sexfilme) film erotyczny
17. Hauptfilm der (PL die Hauptfilme) główny film
18. Historienfilm der (PL die Historienfilme) film historyczny
19. Abenteuerfilm der (PL die Abenteuerfilme) film przygodowy
20. Imagefilm der (PL die Imagefilme) film wizerunkowy
21. Fernsehfilm der (PL die Fernsehfilme) film telewizyjny
22. Schmalfilm der (PL die Schmalfilme) film wąskotaśmowy
23. Sittenfilm der (PL die Sittenfilme) hist. film moralizatorski
24. Kriegsfilm der (PL die Kriegsfilme) film wojenny
25. Liebesfilm der (PL die Liebesfilme) film miłosny
26. Mädchenfilm der (PL die Mädchenfilme) film popularny wśród dziewcząt
27. Farbfilm der (PL die Farbfilme) film kolorowy
28. Aufklärungsfilm der (PL die Aufklärungsfilme) film uświadamiający
29. Heimatfilm der (PL die Heimatfilme) film ukazujący związki mieszkańców wsi z ich środowiskiem
30. Kultfilm der (PL die Kultfilme) kultowy film

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A