SŁOWNIK DEPL.PL
beordern czasownik beordert, beorderte, hat beordert wysyłać, wzywać; jemanden nach Berlin beordern wysyłać kogoś do Berlina; jemanden zu sich beordern wzywać kogoś do siebie
dauern czasownik dauert, dauerte, hat gedauert trwać, utrzymywać się, żałować, ubolewać das dauert mir zu lange to trwa dla mnie zbyt długo; der Flug von Warschau nach Berlin dauert eine Stunde lot z Warszawy do Berlina trwa godzinę
umsteigen czasownik steigt um, stieg um, ist umgestiegen przesiadać się; in den Zug nach Berlin umsteigen przesiadać się na pociąg do Berlina
Weg der (PL die Wege) droga, szlak, trasa; auf dem Weg von Warschau nach Berlin na trasie z Warszawy do Berlina; auf dem Weg nach Hause w drodze do domu; seines Weges gehen iść własną drogą; jemandem in den Weg treten zastępować komuś drogę; auf kaltem Wege na zimno, bez skrupułów
durchreisen czasownik durchreist, durchreiste, hat durchreist przemierzać, objeżdżać das Land/die Welt kraj/świat; (reist durch, reiste durch, ist durchgereist) przejeżdżać, podróżować (nie zatrzymując się); bis nach Berlin durchreisen przejechać aż do Berlina
Einwohner der (PL die Einwohner) mieszkaniec (miasta, kraju); tausend Einwohner zählen liczyć tysiąc mieszkańców; die Einwohner von Berlin/Deutschland mieszkańcy Berlina/Niemiec
Mietendeckel der (nur Singular) pot. Izba Deputowanych Berlina
Gegend die (PL die Gegenden) okolica; die Gegend von Berlin okolice Berlina
Raum der (PL die Räume) pomieszczenie, sala, miejsce (przestrzeń), przestrzeń kosmiczna; im Raum Berlin w rejonie Berlina
Berlinerin die (PL die Berlinerinnen) mieszkanka Berlina


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
WIEDERGUTMACHUNG, durchgegriffen, Anlieger, die fahne, Notargebühr, epochal, gestiegen, ERSTKLASSIG, die Verfolgung, die ansicht, Thorax, damenbinde, anfeuchter, doktorandin, biolehrer, Tierpension, LICENCJA, dynastie, Nachtquartier, der Tag, Entgeltanspruch, wytyczne, Zerschlagenheit, das arbeit, binnenhafen, erschlafft

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków