Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 09-01 22:32

Haseł: 68310
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Einnahme die (PL die Einnahmen) dochód, przychód, wpływ, utarg, zażywanie, zażycie, spożywanie, spożycie, mil. zajęcie
2. Einkommen das (PL die Einkommen) dochód
3. Erlös der (PL die Erlöse) utarg, dochód, uzysk
4. Umsatzerlös der (PL die Umsatzerlöse) dochód ze sprzedaży, dochód z działalności gospodarczej
5. Durchschnittsertrag der (PL die Durchschnittserträge) ekon. średni dochód, przeciętny dochód
6. Grundeinkommen das (PL die Grundeinkommen) dochód podstawowy; das bedingungslose Grundeinkommen bezwarunkowy dochód podstawowy
7. Volkseinkommen das (nur Singular) ekon. dochód narodowy
8. Nettoeinkommen das (PL die Nettoeinkommen) dochód netto
9. Nettoerlös der (PL die Nettoerlöse) utarg netto, dochód netto
10. Steuerfreiheit die (nur Singular) wolność od podatków, wolność podatkowa; Tag der Steuerfreiheit dzień wolności podatkowej (dzień w roku, w którym łączny średni dochód obywateli zrównuje się z przewidywaną średnią sumą obciążeń podatkowych)
11. Ertrag der (PL die Erträge) zbiór, plon, dochód, zysk
12. Bruttoeinkommen das (PL die Bruttoeinkommen) dochód brutto
13. Tatertrag der (PL die Taterträge) prawn. dochód z przestępstwa
14. Rohertrag der (PL die Roherträge) dochód brutto
15. Jahreseinkommen das (PL die Jahreseinkommen) dochód roczny
16. Reinertrag der (PL die Reinerträge) dochód netto
17. Gesamterlös der (PL die Gesamterlöse) ekon. dochód całkowity
18. Haupteinkommensbezieher der (PL die Haupteinkommensbezieher) uzyskujący dochód z głównego źródła
19. Fondsertrag der (PL die Fondserträge) dochód z funduszu (inwestycyjnego)
20. Durchschnittseinkommen das (PL die Durchschnittseinkommen) średni dochód
21. Durchschnittserlös der (PL die Durchschnittserlöse) przeciętny dochód, preciętny utarg
22. Nationaleinkommen das (nur Singular) ekon. dochód narodowy
23. Pro-Kopf-Einkommen das (PL die Pro-Kopf-Einkommen) dochód na głowę
24. Verkaufserlös der (PL die Verkaufserlöse) dochód ze sprzedaży

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A