•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-08 02:30

  • Haseł: 66010


1. hineingeben czasownik gibt hinein, gab hinein, hat hineingegeben dodawać; in die Suppe eine Prise Salz hineingeben dodawać do zupy szczyptę soli
2. zusammenzählen czasownik zählt zusammen, zählte zusammen, hat zusammengezählt dodawać, sumować, podsumowywać
3. zusetzen czasownik setzt zu, setzte zu, hat zugesetzt dodawać, dokładać, dopłacać, dokuczać, dawać się we znaki
4. hinzugeben czasownik gibt hinzu, gab hinzu, hat hinzugegeben dodawać, dokładać
5. dazugeben czasownik gibt dazu, gab dazu, hat dazugegeben dodawać
6. beigeben czasownik gibt bei, gab bei, hat beigegeben dodawać; klein beigeben kapitulować, poddawać się
7. addieren czasownik addiert, addierte, hat addiert dodawać
8. hinfügen czasownik fügt hin, fügte hin, hat hingefügt infor. dodawać, wklejać
9. beimengen czasownik mengt bei, mengte bei, hat beigemengt domieszać, dodawać
10. zugeben czasownik gibt zu, gab zu, hat zugegeben dodawać, dokładać, dorzucać, przyznawać, przystawać, godzić się, przyzwalać etwas na coś; ich gebe zu, dass ich mich geirrt habe przyznaję, że się pomyliłem; der Sänger gab noch ein Volkslied zu śpiewak na bis zaśpiewał pieśń ludową
11. summieren czasownik summiert, summierte, hat summiert sumować, dodawać; sich summieren narastać
12. zulegen czasownik legt zu, legte zu, hat zugelegt dokładać, dodawać, dorzucać, przybierać na wadze; einen Schritt zulegen przyspieszać kroku; sich (DAT) zulegen pot. sprawiać sobie, fundować sobie, nabywać; drei Kilo zulegen przytyć trzy kilo
13. hinzufügen czasownik fügt hinzu, fügte hinzu, hat hinzugefügt uzupełniać, dodawać (komentarz); ich habe nichts hinzuzufügen nie mam nic do dodania
14. zutun czasownik tut zu, tat zu, hat zugetan pot. zamykać, dodawać; die ganze Nacht kein Auge zutun przez całą noc oka nie zmrużyć
15. ermutigen czasownik ermutigt, ermutigte, hat ermutigt dodawać otuchy, dodawać odwagi, zachęcać
16. anhängen czasownik hängt an, hängte an, hat angehängt zawieszać den Mantel an einen Haken płaszcz na wieszaku, doczepiać den Wohnwagen przyczepę kempingową, dodawać, dołączać, załączać; eine Bemerkung anhängen dodawać adnotację; eine Datei an E-mail anhängen załączać plik do e-maila; hängt an, hing an, hat angehangen przen. być związanym, przylgnąć; das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen poczucie winy nigdy go nie opuszczało; einer Sekte/Glaubensrichtung anhängen być związanym z sektą/kierunkiem religijnym; einer Idee anhängen być oddanym jakiejś idei; der neuen Mode anhängen być zwolennikiem nowej mody
17. verleihen czasownik verleiht, verlieh, hat verliehen wypożyczać, pożyczać etwas an jemanden coś komuś, nadawać jemandem einen Orden/Titel komuś order/tytuł, przyznawać jemandem einen Preis komuś nagrodę; jemandem Kraft verleihen dawać komuś siłę; etwas Glanz verleihen nadawać czemuś blask, nabłyszczać coś, dodawać czemuś blasku, dodawać czemuś splendoru, uświetniać coś
18. steifen czasownik steift, steifte, hat gesteift usztywniać, reg. krochmalić, bud. podpierać; jemandem den Rücken steifen pot. dodawać komuś otuchy
19. zufügen czasownik fügt zu, fügte zu, hat zugefügt sprawiać jemandem etwas komuś coś; jemandem Leid zufügen sprawiać komuś ból; dem Teig Mehl zufügen dodawać mąki do ciasta
20. zusammenrechnen czasownik rechnet zusammen, rechnete zusammen, hat zusammengerechnet zliczać, zsumowywać, dodawać; alles zusammengerechnet wszystko razem wziąwszy
21. anspornen czasownik spornt an, spornte an, hat angespornt spinać ostrogami, przen. pobudzać, zachęcać, popędzać, dodawać bodźca, mobilizować
22. Gas das (PL die Gase) gaz; Gas geben/wegnehmen dodawać gazu/zdejmować nogę z gazu; runter vom Gas! pot. noga z gazu!
23. anstacheln czasownik stachelt an, stachelte an, hat angestachelt pobudzać, zachęcać, dodawać bodźca
24. Quäntchen das (PL die Quäntchen) dawn. odrobina; ein Quäntchen Butter hinzufügen dodawać odrobinę masła; ein Quäntchen Glück przen. odrobina szczęścia
25. fügen czasownik fügt, fügte, hat gefügt spajać, łączyć, dodawać, dokładać; sich fügen poddawać się, nie stawiać oporu
26. beifügen czasownik fügt bei, fügte bei, hat beigefügt załączać, dopisywać, dodawać; der Bewerbung ein Zeugnis beifügen załączać świadectwo do podania o pracę

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu