dopuszczac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 14:19

  • Haseł: 58325


1. zulassen czasownik lässt zu, ließ zu, hat zugelassen dopuszczać, rejestrować, zezwalać
2. vorlassen czasownik lässt vor, ließ vor, hat vorgelassen puszczać naprzód, przepuszczać, puszczać przodem, dopuszczać; bei jemandem vorgelassen werden zostać przez kogoś przyjętym
3. begehen czasownik begeht, beging, hat begangen obchodzić, popełniać, dopuszczać się; Selbstmord/Fehler begehen popełniać samobójstwo/błąd; Verbrechung begehen dopuszczać się zbrodni
4. verüben czasownik verübt, verübte, hat verübt popełniać, dopuszczać się; ein Verbrechen verüben dokonywać przestępstwa
5. zuschulden przysłówek sich (DAT) etwas zuschulden kommen lassen dopuszczać się czegoś, zawinić w czymś
6. Betrug der (nur Singular/szwajc. die Betrüge) oszustwo, pot. machlojka; Betrug begehen dopuszczać się oszustwa; er ist wegen mehrfachen Betrugs angeklagt on jest oskarżony o wielokrotne oszustwo
7. vergreifen czasownik vergreift, vergriff, hat vergriffen; sich vergreifen mylić się, popełniać błąd (grając, chwytając), dopuszczać się czynu nierządnego, podnosić rękę an jemandem na kogoś; sich in der Wahl der Worte vergreifen pomylić się w doborze słów
8. tätlich przymiotnik, przysłówek czynny, czynnie; tätlich werden dopuszczać się rękoczynów, czynnie znieważać; tätlicher Angriff prawn. czynna napaść; tätliche Angriffe auf Polizei- und Rettungskräfte/Hoheitszeichen czynne napaści na policję i służby ratunkowe/godło państwowe
9. hintertreiben czasownik hintertreibt, hintertrieb, hat hintertrieben potajemnie udaremniać, sabotować einen Plan plan, nie dopuszczać, przeszkadzać
10. aufkommen czasownik kommt auf, kam auf, ist aufgekommen wstawać, podnosić się, powracać do zdrowia, wydźwignąć się, powstawać, nasuwać się, pojawiać się, nastawać, zbliżać się; den Verdacht nicht aufkommen lassen nie dopuszczać podejrzenia
11. Verrat der (nur Singular) wydanie, wyjawienie, zdrada; Verrat begehen/üben dopuszczać się zdrady; wegen des Verrats von militärischen Geheimnissen angeklagt sein być oskarżonym o zdradę tajemnic wojskowych; Verrat an seinen Freunden begehen zdradzać przyjaciół; Verrat der Ideale zdrada ideałów
12. Unzuchthandlung die (PL die Unzuchthandlungen) czyn nierządny; eine Unzuchthandlung an jemandem vornehmen dopuszczać się czynu nierządnego wobec kogoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.