Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-12 16:08

Haseł: 66830
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Anfall der (PL die Anfälle) napad, atak; einen epileptischen Anfall bekommen dostać napadu epilepsji; einen Anfall von Hysterie haben mieć atak histerii; einen Lachanfall kriegen pot. dostać napadu śmiechu; (nur Singular) nakład, ilość, wielkość, prawn. nabycie, przypadnięcie; der Anfall an Arbeit war sehr gering nakład pracy był niewielki
2. bekommen czasownik bekommt, bekam, hat bekommen dostawać, otrzymywać, uzyskać; (ist bekommen) służyć, wychodzić na zdrowie; die Nachricht bekommen, dass... otrzymywać wiadomość że..., dostawać wiadomość, że...; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi; Kälte bekommt mir nicht chłód mi nie służy
3. erhalten czasownik erhält, erhielt, hat erhalten otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować; von etwas Kenntnis erhalten dowiedzieć się o czymś; von jemandem ein Lob erhalten otrzymać od kogoś pochwałę; ein Gehalt/eine Geldstrafe erhalten otrzymać pensję/karę pieniężną; Urlaub erhalten dostać urlop; Teer erhält man aus Kohle smołę otrzymuje się z węgla; jemanden am Leben erhalten utrzymać kogoś przy życiu; sich erhalten utrzymywać się; diese Sitte hat sich erhalten ten zwyczaj utrzymał się; den Frieden erhalten utrzymywać pokój; erhalte dir deine gute Laune! nie trać dobrego nastroju!; eine große Familie zu erhalten haben mieć dużą rodzinę do utrzymania
4. Herzschlag der (PL die Herzschläge) bicie serca, atak serca; einen Herzschlag bekommen dostać ataku serca
5. gelangen czasownik gelangt, gelangte, ist gelangt docierać, dostawać się, przybywać ans Ziel do celu; zur Erkenntnis gelangen zrozumieć
6. herbekommen czasownik bekommt her, bekam her, hat herbekommen pot. dostać skądś
7. aufbekommen czasownik bekommt auf, bekam auf, hat aufbekommen zdołać otworzyć, otrzymywać zadanie; die Hausaufgabe aufbekommen dostawać pracę domową
8. abbekommen czasownik bekommt ab, bekam ab, hat abgebekommen pot. otrzymywać swoją część, obrywać, dostawać za swoje
9. hereinbekommen czasownik bekommt herein, bekam herein, hat hereinbekommen pot. dostawać, odbierać; fast alle Sender hereinbekommen odbierać prawie wszystkie stacje
10. Schiss der (nur Singular) pot. wulg. gówno, sraczka; Schiss bekommen dostać sraczki, wystraszyć się, spanikować
11. herkriegen czasownik kriegt her, kriegte her, hat hergekriegt pot. dostać skądś
12. umsonst przysłówek za darmo, daremnie; etwas umsonst bekommen dostać coś za darmo; sich umsonst bemühen starać się na darmo
13. Korb der (PL die Körbe) kosz, koszyk; einen Korb bekommen przen. dostać kosza
14. kriegen czasownik kriegt, kriegte, hat gekriegt; einen Brief kriegen pot. dostawać list; den Dieb kriegen pot. łapać złodzieja ein Kind kriegen pot. rodzić dziecko; ich habe meine Tage gekriegt pot. dostałam okres
15. wiederbekommen czasownik bekommt wieder, bekam wieder, hat wiederbekommen odzyskiwać, dostawać z powrotem
16. Kriegsgefangenschaft die (nur Singular) niewola; in Kriegsgefangenschaft geraten dostać się do niewoli
17. Anschiss der (PL die Anschisse) pot. ostra reprymenda, wulg. opieprz, opierdol; einen Anschiss kriegen dostać opieprz
18. Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; bei Fuß! do nogi!; Kalte Füße bekommen pot. mieć pietra, dostać pietra
19. Husten der (PL die Husten; mst Singular) kaszel; feuchter/trockener Husten kaszel mokry/suchy; Husten bekommen/haben dostać kaszlu/mieć kaszel
20. Fünf die (PL die Fünfen) piątka; in Mathe eine Fünf haben/kriegen pot. dostać dwójkę z matmy; die Fünf fährt zum Hauptbahnhof piątka jedzie na dworzec główny
21. Wutanfall der (PL die Wutanfälle) napad wściekłości; einen Wutanfall bekommen dostać napadu wściekłości
22. hineingeraten czasownik gerät hinein, geriet hinein, hat hineingeraten dostawać się, wpadać in etwas między coś
23. zurückbekommen czasownik bekommt zurück, bekam zurück, hat zurückbekommen dostawać z powrotem, otrzymywać z powrotem
24. Zwei die (PL die Zweien) dwójka; er würfelt dauernd Zweien on wyrzuca ciągle dwójki (na kostce); in Mathe eine Zwei haben/kriegen pot. dostać czwórkę z matmy; die Zwei fährt zum Hauptbahnhof dwójka jedzie na dworzec główny
25. lebenslänglich przymiotnik, przysłówek dożywotni, na całe życie, dożywotnio; lebenslänglich verurteilt skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, skazany na dożywocie; lebenslänglich bekommen pot. dostać dożywocie
26. mitbekommen czasownik bekommt mit, bekam mit, hat mitbekommen dostawać, otrzymywać (na podróż), przen. rozumieć, chwytać sens, korzystać; sie hat davon wenig mitbekommen niewiele z tego zrozumiała
27. Prügel der (PL die Prügel) kij, pałka, lanie, baty; Prügel bekommen dostać cięgi, baty
28. seekrank przymiotnik cierpiący na chorobę morską; seekrank werden dostać choroby morskiej
29. Klatsche die (PL die Klatschen) packa na muchy; eine richtige Klatsche bekommen pot. sport dostać porządne lanie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A