•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Beweis der (PL die Beweise) dowód; einen Beweis erbringen dać dowód; ein belastender Beweis obciążający dowód
2. Nachweis der (PL die Nachweise) dowód, stwierdzenie; den Nachweis für etwas erbringen przedłożyć dowód czegoś; der Nachweis von Radioaktivität stwierdzenie radioaktywności
3. Erweis der (PL die Erweise) dowód
4. Beleg der (PL die Belege) dowód, pokwitowanie, paragon, dokument, źródło, podkładka
5. Beweisgrund der (PL die Beweisgründe) dowód, argument
6. Ausweis der (PL die Ausweise) dowód osobisty, dowód tożsamości, legitymacja, wykaz; den Ausweis vorweisen okazać dowód osobisty; statistischer Ausweis wykaz statystyczny
7. Einlieferungsschein der (PL die Einlieferungsscheine) dowód dostawy, dowód dostarczenia, poświadczenie dostarczenia
8. Gegenbeweis der (PL die Gegenbeweise) dowód przeciwny; den Gegenbeweis erbringen przedłożyć dowód przeciwny
9. Ablieferbeleg der (PL die Ablieferbelege) dowód dostawy, dowód doręczenia
10. Entlastungsbeweis der (PL die Entlastungsbeweise) prawn. dowód odciążający
11. Dankesbezeigung die (PL die Dankesbezeigungen) dowód wdzięczności
12. Kraftfahrzeugschein der (PL die Kraftfahrzeugscheine) dowód rejestracyjny pojazdu
13. Zahlungsbeleg der (PL die Zahlungsbelege) dowód zapłaty
14. Gnadenbeweis der (PL die Gnadenbeweise) dowód łaski
15. Gnadenbezeigung die (PL die Gnadenbezeigungen) dowód łaski
16. Indizienbeweis der (PL die Indizienbeweise) dowód pośredni
17. Zahlungsnachweis der (PL die Zahlungsnachweise) dowód zapłaty
18. Kassenbeleg der (PL die Kassenbelege) paragon, dowód kasowy
19. Bezeigung die (PL die Bezeigungen) okazanie, wykazanie, dowód
20. Schuldbeweis der (PL die Schuldbeweise) dowód winy
21. Einzahlungsbeleg der (PL die Einzahlungsbelege) dowód wpłaty
22. Personalausweis der (PL die Personalausweise) dowód osobisty
23. Zeugnis das (PL die Zeugnisse) świadectwo, zeznanie, dowód; von etwas Zeugnis geben dawać świadectwo czegoś
24. Einzelnachweis der (PL die Einzelnachweise) dowód pojedynczy (w księgowości), przypis dolny (w artykule Wikipedii)
25. erbringen czasownik erbringt, erbrachte, hat erbracht przynosić, dostarczać; den Beweis erbringen dawać dowód; einen Betrag erbringen regulować kwotę; Dienstleistungen erbringen świadczyć usługi
26. Zulassungsbescheinigung die (PL die Zulassungsbescheinigungen) dowód rejestracyjny (pojazdu)
27. Liebesbeweis der (PL die Liebesbeweise) dowód miłości
28. sicher przymiotnik, przysłówek pewny, niezawodny, bezpieczny, pewnie, niezawodnie, bezpiecznie, na pewno, z pewnością, zapewne; ein sicheres Mittel niezawodny środek; eine sichere Quelle pewne źródło; sich (DAT) sicher sein być pewnym; bist du dir sicher? czy jesteś pewny?; sicher vor jemandem/etwas bezpieczny przed kimś/czymś; aus sicherer Entfernung z bezpiecznej odległości; sich sicher fühlen czuć się bezpiecznie; ein sicherer Beweis niezbity dowód; auf Nummer Sicher gehen pot. nie ryzykować, dmuchać na zimne; ich bin mir meiner selbst nicht sicher nie ręczę za siebie
29. Gottesbeweis der (PL die Gottesbeweise) dowód na istnienie Boga
30. Solidaritätsbeweis der (PL die Solidaritätsbeweise) dowód solidarności

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu