SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

Dioxid das (PL die Dioxide) chem. dwutlenek
Kohlendioxid das (nur Singular) chem. dwutlenek węgla
abatmen czasownik atmet ab, atmete ab, hat abgeatmet med. wydychać Kohlendioxid dwutlenek węgla
Schwefeldioxid das (PL die Schwefeldioxide) chem. dwutlenek siarki
enthalten czasownik enthält, enthielt, hat enthalten zawierać, mieścić w sobie; die Flasche enthält einen Liter Wein butelka zawiera litr wina; in dem Getränk ist Kohlensäure enthalten w napoju jest zawarty dwutlenek węgla; sich geschlechtlich enthalten powstrzymywać się od aktywności seksualnej; ich konnte mich des Lachens nicht enthalten nie mogłem powstrzymać się od śmiechu
Kohlendioxidlöscher der (PL die Kohlendioxidlöscher) gaśnica śniegowa, gaśnica na dwutlenek węgla
Kohlenstoffdioxid das (nur Singular) chem. dwutlenek węgla
Stickstoffdioxid das (PL die Stickstoffdioxide) chem. dwutlenek azotu

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
gleiche, osoba, optimieren, hohen, stattlich, vermitteln, kapitalistisch, griff, czynność, wasserdicht, chlor, angewidert, abgehen, trotz, słuchawki, wyglądać, Navigationsgerät, ausgefallen, zuwider, angefallen, Fortbildung, wydawać się, saftig, grupa, Kennzeichnung, einverstanden

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 02-11-2023 00:31


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków