•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Betätigung die (PL die Betätigungen) działalność; (nur Singular) uruchomienie, wprawienie w ruch
2. Tätigkeit die (PL die Tätigkeiten) czynność, działanie, działalność, zajęcie, praca zawodowa; berufliche Tätigkeit działalność zawodowa; in Tätigkeit treten przystępować do działania
3. Gewerbetreibende der/die (PL die Gewerbetreibenden) prowadzący działalność gospodarczą / prowadząca działalność gospodarczą
4. betreiben czasownik betreibt, betrieb, hat betrieben uprawiać, zajmować się, trudnić się etwas czymś; ein Geschäft/eine Firma betreiben prowadzić interes/firmę; ein Gewerbe betreiben prowadzić działalność gospodarczą; elektrisch betrieben werden tech. być napędzanym elektrycznie; auf jemandes Betreiben hin za czyjąś namową;
5. Wirtschaftstätigkeit die (PL die Wirtschaftstätigkeiten) działalność gospodarcza
6. Handelsgewerbe das (nur Singular) działalność handlowa
7. Absatzwirtschaft die (nur Singular) działalność gospodarcza służąca zbytowi, marketing
8. Abschirmung die (PL die Abschirmungen) przysłonięcie, osłona, zabezpieczenie, ekranowanie, mil. działalność kontrwywiadowcza
9. operativ przymiotnik, przysłówek med. mil. operacyjny, operacyjnie, chirurgicznie, strategicznie; operatives Geschäft działalność operacyjna, działania operacyjne
10. Erwerbstätigkeit die (PL die Erwerbstätigkeiten) działalność zarobkowa
11. Einzelfirma die (PL die Einzelfirmen) jednoosobowa działalność gospodarcza
12. Umtrieb der (PL die Umtriebe) knowanie, intryga, machinacja, działalność; verbrecherische Umtriebe zbrodnicze knowania; politische Umtriebe polityczne machinacje
13. Einzelunternehmen das (PL die Einzelunternehmen) jednoosobowa działalność gospodarcza
14. Geschäftsbetrieb der (PL die Geschäftsbetriebe) działalność gopodarcza, prowadzenie biznesu, przedsiębiorstwo
15. Lagergesellschaft die (PL die Lagergesellschaften) spółka prowadząca działalność magazynową
16. Bankgewerbe das (nur Singular) działalność bankowa, sektor bankowy
17. Gewerbe das (PL die Gewerbe) rzemiosło, wytwórczość, działalność gospodarcza (z wyłączeniem wolnych zawodów)
18. gewerbetreibend przymiotnik prowadzący działalność gospodarczą
19. Massengeschäft das (PL die Massengeschäfte) handel na masową skalę, działalność na masową skalę
20. Wirksamkeit die (nur Singular) skuteczność, efekt, działalność, prawn. moc obowiązująca
21. Lehrtätigkeit die (PL die Lehrtätigkeiten) działalność edukacyjna, wykonywanie zawodu nauczyciela
22. Konzerttätigkeit die (nur Singular) działalność koncertowa
23. Gaststättengewerbe das (nur Singular) działalność gastronomiczna

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu