Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-16 09:43

Haseł: 67020
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta; über/unter Tage nad/pod ziemią (w żargonie górniczym); bessere Tage gesehen haben pot. lepsze czasy mieć już za sobą, dni świetności mieć za sobą
2. Steuerfreiheit die (nur Singular) wolność od podatków, wolność podatkowa; Tag der Steuerfreiheit dzień wolności podatkowej (dzień w roku, w którym łączny średni dochód obywateli zrównuje się z przewidywaną średnią sumą obciążeń podatkowych)
3. Stichtag der (PL die Stichtage) oznaczony dzień, ustalony dzień, ustalony termin
4. Werktag der (PL die Werktage) dzień roboczy, dzień powszedni
5. für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej
6. tagtäglich przysłówek dzień w dzień
7. Verhandlungstag der (PL die Verhandlungstage) dzień rokowań, dzień rozprawy
8. Weihnachstag der (PL die Weihnachstage) dzień świąt Bożego Narodzenia; der erste/zweite Weihnachtstag pierwszy/drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
9. Regentag der (PL die Regentage) deszczowy dzień, dżdżysty dzień
10. Stephanstag der (nur Singular) rel. dzień św. Szczepana, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
11. Erscheinungstag der (PL die Erscheinungstage) dzień ukazania się, dzień wydania, data premiery
12. Schultag der (PL die Schultage) dzień zajęć szkolnych, dzień nauki
13. Versandtag der (PL die Versandtage) dzień wysłania, dzień wysyłki
14. Ruhetag der (PL die Ruhetage) dzień wypoczynku, dzień wolny od pracy
15. Hochzeitstag der (PL die Hochzeitstage) dzień weselny, dzień ślubu, rocznica ślubu
16. Fasttag der (PL die Fasttage) dzień postny, dzień postu
17. Sommertag der (PL die Sommertage) letni dzień
18. Arbeitsalltag der (PL die Arbeitsalltage) dzień powszedni w pracy
19. Festtag der (PL die Festtage) dzień świąteczny, święto
20. Glückstag der (PL die Glückstage) szczęśliwy dzień
21. Jubiläumstag der (PL die Jubiläumstage) dzień jubileuszu
22. Herbsttag der (PL die Herbsttag) jesienny dzień
23. Schalttag der (PL die Schalttage) dzień 29. lutego
24. Stammtischtag der (PL die Stammtischtage) dzień regularnych spotkań
25. Siegestag der (PL die Siegestage) dzień zwycięstwa, święto zwycięstwa
26. Volkstrauertag der (PL die Volkstrauertage) Dzień Żałoby Narodowej (święto państwowe dla uczczenia ofiar wojen światowych i nazizmu)
27. Anreisetag der (PL die Anreisetage) dzień przyjazdu
28. verhangen przymiotnik pochmurny, przesłonięty, zachmurzony; ein verhangener Himmel/Tag zachmurzone niebo/pochmurny dzień; verhangene Fenster przesłonięte okna
29. tagaktiv przymiotnik zool. aktywny w dzień, prowadzący dzienny tryb życia
30. tagaus przysłówek tagaus, tagein co dzień

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A