feuer - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 17:57

  • Haseł: 58325


1. Feuer das (nur Singular) ogień, zapał; Feuer anmachen wzniecać ogień; Feuer anzünden rozpalać ogień
2. entzünden czasownik entzündet, entzündete, hat entzündet zapalać; Feuer entzünden rozpalać ogień; die Wunde hat sich entzündet rana się zaogniła
3. einstellen czasownik stellt ein, stellte ein, hat eingestellt wstawiać, nastawiać, regulować, przerywać, wstrzymywać, zawieszać, zaprzestawać, zaniechać, przyjmować do pracy; sich auf etwas einstellen nastawiać się na coś; eine Uhr einstellen nastawiać zegarek; die Produktion einstellen wstrzymywać produkcję; das Feuer einstellen wstrzymywać ogień; das Rauchen einstellen rzucać palenie
4. stochern czasownik stochert, stocherte, hat gestochert przegarniać, grzebać, dłubać; mit einem Schürhaken im Feuer stochern grzebać pogrzebaczem w ogniu; in den Zähnen stochern dłubać w zębach
5. gelind przymiotnik, przysłówek łagodny, lekki; gelind gesagt pot. delikatnie mówiąc; bei gelindem Feuer na wolnym ogniu
6. gelinde przymiotnik, przysłówek łagodny, lekki; gelinde gesagt pot. delikatnie mówiąc; bei gelindem Feuer na wolnym ogniu
7. speien czasownik speit, spie, hat gespien/gespieen pluć, wymiotować, wypluwać, ziać, zionąć; Blut speien pluć krwią; Feuer speien zionąć ogniem
8. gießen czasownik gießt, goss, hat gegossen lać, polewać, podlewać, nalewać, wylewać; eine Glocke gießen odlewać dzwon; etwas auf das Tischtuch gießen rozlewać coś na obrus; Öl ins Feuer gießen przen. dolewać oliwy do ognia
9. Flamme die (PL die Flammen) płomień; Feuer und Flamme sein lit. pałać entuzjazmem
10. ausspeien czasownik speit aus, spie aus, hat ausgespieen wypluwać; Feuer ausspeien ziać ogniem
11. fangen czasownik fängt, fing, hat gefangen łapać, łowić, chwytać, ujmować, przytrzymywać, przydybać; einen Dieb fangen przydybać złodzieja; Fangen spielen bawić się w berka; Feuer fangen zajmować się ogniem, zapalać się; gefangen nehmen brać do niewoli, niewolić, uwięzić, aresztować


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.