Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 08-29 01:06

Haseł: 68305
R E K L A M A


R E K L A M A

1. frei przymiotnik, przysłówek wolny, uwolniony, niezależny, swobodny, stanu wolnego, bezpłatny, darmowy, niezależnie, swobodnie; frei von Fehlern/Sorgen wolny od błędów/trosk; ein freier Beruf wolny zawód; ein freies Land niezależny kraj; ein freies Benehmen swobodne zachowanie; frei lebend żyjący na wolności; frei laufend biegający na wolności; der freie Fall fiz. spadek swobodny; freie und geheime Wahlen wolne i tajne wybory; sich (DAT) einen freien Tag nehmen brać sobie wolny dzień; Eintritt frei wstęp wolny
2. freigeben czasownik gibt frei, gab frei, hat freigegeben uwalniać, zwalniać, zezwalać; die Braut freigeben zwracać słowo narzeczonej; die Straße für den Verkehr freigeben otwierać ulicę dla ruchu
3. freihaben czasownik hat frei, hatte frei, hat freigehabt pot. mieć wolne
4. freihalten czasownik hält frei, hielt frei, hat freigehalten nie blokować, utrzymywać wolnym, rezerwować, zajmować; jemandem freihalten fundować komuś, płacić za kogoś
5. freikaufen czasownik kauft frei, kaufte frei, hat freigekauft wykupywać (niewolnika); sich freikaufen przen. wykupywać się von einer Schuld od winy
6. freikommen czasownik kommt frei, kam frei, ist freigekommen uwalniać się, być uwolnionym, być uniewinnionym
7. FCKW-frei przymiotnik nie zawierający freonu
8. freilassen czasownik lässt frei, ließ frei, hat freigelassen uwalniać, przywracać wolność, wypuszczać, zwalniać
9. freilegen czasownik legt frei, legte frei, hat freigelegt oczyszczać, uprzątać, odkrywać, odsłaniać, odkopywać
10. freimachen czasownik macht frei, machte frei, hat freigemacht zwalniać, opłacać; sich freimachen brać sobie wolne
11. freischalten czasownik schaltet frei, schaltete frei, hat freigeschaltet infor. odblokowywać
12. freischießen czasownik schießt frei, schoss frei, hat freigeschossen torować sobie strzelając den Fluchtweg drogę ucieczki
13. freischwimmen czasownik schwimmt frei, schwamm frei, hat freigeschwommen zdobyć kartę pływacką, przen. usamodzielnić się
14. freisetzen czasownik setzt frei, setzte frei, hat freigesetzt zwalniać, chem. uwalniać, wyzwalać
15. freisprechen czasownik spricht frei, sprach frei, hat freigesprochen uniewinniać, rel. rozgrzeszać
16. freistellen czasownik stellt frei, stellte frei, hat freigestellt zwalniać, oddawać do dyspozycji, pozostawiać do wyboru
17. freiräumen czasownik räumt frei, räumte frei, hat freigeräumt posprzątać, opróżnić
18. Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn biorę kolejny pociąg; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
19. Eintritt der (PL die Eintritte) wejście, wstęp; Eintritt frei wstęp wolny
20. Konservierungsstoff der (PL die Konservierungsstoffe) konserwant; frei von Konservierungsstoffen wolny od konserwantów
21. Anlieger der (PL die Anlieger) mot. mieszkaniec; Anlieger frei tylko dla mieszkańców (parking)
22. Brückentag der (PL die Brückentage) dzień roboczy między świętami; den Brückentag frei nehmen brać wolne między świętami
23. Zimmer das (PL die Zimmer) pokój; Zimmer frei wolne pokoje, pokoje do wynajęcia
24. liefern czasownik liefert, lieferte, hat geliefert dostarczać, dawać; den Beweis für etwas liefern dostarczać dowód czegoś; jemandem/sich (DAT) eine Schlacht liefern wydawać komuś/sobie bitwę, toczyć z kimś/ze sobą walkę; die bestellte Ware frei Haus liefern dostarczać zamówiony towar bezpłatnie do domu
25. Verdacht der (nur Singular) podejrzenie; unter dem Verdacht stehen być podejrzanym; über jeden Verdacht erhaben sein być poza wszelkim podejrzeniem; frei von jedem Verdacht wolny od wszelkich podejrzeń

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A