argumentieren czasownik argumentiert, argumentierte, hat argumentiert argumentować für/gegen etwas za czymś / przeciw czemuś
entschließen czasownik entschließt, entschloss, hat entschlossen; sich entschließen decydować się für/zu etwas na coś, postanawiać; sich anders entschließen podejmować inną decyzję, zmieniać zdanie
Für das (nur Singular); das Für und Wider za i przeciw
für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej
plädieren czasownik plädiert, plädierte, hat plädiert stawiać wniosek, wygłaszać przemówienie końcowe, opowiadać się für/gegen etwas za czymś / przeciwko czemuś


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
fur, fur, Für, ablauf, beschweren, erfahrung, grell, ruf, einhaltung, aufpassen auf, aufpassen auf, herangehensweise, messen, sluchowisko, antworten, gestaltet, zuhalten, sich anmelden, sich anmelden, rache, rache, begeisterung, tatigkeit, feingefuhl, achten auf

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków