Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-29 15:08

Haseł: 66880
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Kopf der (PL die Köpfe) głowa, zool. pej. łeb, tech. głowica; den Kopf schütteln kiwać głową, kręcić głową; sich an den Kopf greifen łapać się za głowę; Kopf stehen stać na głowie, przen. tracić głowę; sich (DAT) den Kopf über etwas zerbrechen pot. łamać sobie głowę nad czymś; Kopf oder Zahl? orzeł czy reszka?
2. Haupt das (PL die Häupter) lit. stojący na czele, głowa
3. Oberhaupt das (PL die Oberhäupter) głowa, naczelnik, zwierzchnik
4. Zuckerhut der (PL die Zuckerhüte) gastr. geo. głowa cukru, bot. cykoria sałatowa; (nur Singular) geo. Głowa Cukru (wzgórze nad Rio de Janeiro)
5. Obdach das (nur Singular) lit. dach nad głową; jemandem Obdach gewähren zapewnić komuś dach nad głową
6. Wendung die (PL die Wendungen) skręt, przełom, obrót, zmiana, zakręt, jęz. zwrot; die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót; eine Wendung zum Guten/Schlechten nehmen zmieniać się na lepsze/gorsze; eine Wendung des Kopfes obrót głową; eine Wendung nach rechts/um 180 Grad zwrot na prawo/o 180 stopni; eine umgangssprachliche Wendung jęz. potoczny zwrot
7. Kopfball der (PL die Kopfbälle) sport strzał głową, główka
8. Kopfbedeckung die (PL die Kopfbedeckungen) nakrycie głowy; ohne Kopfbedeckung gehen chodzić z gołą głową
9. köpfen czasownik köpft, köpfte, hat geköpft ścinać głowę, sport główkować, uderzać piłkę głową
10. Kopfnicken das (nur Singular) skinienie głową
11. Kalbskopf der (PL die Kalbsköpfe) gastr. głowa cielęca, pot. dureń
12. Kopfschütteln das (nur Singular) potrząsanie głową
13. kopfüber przysłówek głową do przodu, na głowę, na główkę
14. weh przymiotnik bolesny; jemandem weh tun sprawiać komuś ból; der Kopf tut mir weh boli mnie głowa; es ist mir weh ums Herz smutno mi na duszy; oh weh! ojej!
15. unterbelichten czasownik belichtet unter, belichtete unter, hat unterbelichtet foto. niedoświetlać; unterbelichtete Bilder niedoświetlone zdjęcia; er ist geistig wohl etwas unterbelichtet pot. on ma coś z głową
16. Staatsoberhaupt das (PL die Staatsoberhäupter) głowa państwa
17. Familienoberhaupt das (PL die Familienoberhäupter) głowa rodziny
18. Unterkommen das (PL die Unterkommen) schronienie, przytułek, dach nad głową
19. Dach das (PL die Dächer) dach; ein steiles/flaches Dach spadzisty/płaski dach; das Dach mit Ziegeln decken kryć dach dachówkami; ein Dach über dem Kopf haben pot. mieć dach nad głową; das Dach der Welt przen. dach świata (o Tybecie); mit jemandem unter einem Dach wohnen mieszkać z kimś pod jednym dachem; unterm Dach wohnen mieszkać pod dachem/na poddaszu
20. Bleibe die (PL die Bleiben) przytułek, schronienie; keine Bleibe haben nie mieć dachu nad głową
21. Kirchenoberhaupt das (nur Singular) głowa Kościoła, zwierzchnik Kościoła
22. zustimmend przymiotnik aprobujący, z aprobatą; er nickt zustimmend kiwa głową aprobująco
23. Unterstand der (PL die Unterstände) schron, schronienie, austr. dach nad głową
24. nicken czasownik nickt, nickte, hat genickt kiwać; mit dem Kopf nicken kiwać głową
25. durchschießen czasownik schießt durch, schoss durch, hat durchgeschossen strzelać przez coś; durchschießt, durchschoss, hat durchschossen przestrzelić, interliniować, interfoliować, przemknąć, przelecieć der Kopf des Toten war von mehreren Kugeln durchschossen głowa zabitego była przestrzelona wieloma kulami; plötzlich durchschoss sie ein Gedanke nagle przemknęła jej myśl
26. Straße die (PL die Straßen) ulica, droga; über die Straße gehen przechodzić przez ulicę; etwas über die Straße verkaufen sprzedawać coś na wynos; er liegt/sitzt auf der Straße pot. on jest bez dachu nad głową, on jest bezdomny, on jest bezrobotny; die Straße von Gibraltar/Hormus geo. Cieśnina Giblartarska/cieśnina Ormuz
27. Logis das (PL die Logis) kwatera, dach nad głową, kubryk
28. Logisgeber der (PL die Logisgeber) szwajc. osoba zapewniająca kwaterę, osoba dająca dach nad głową
29. barhäuptig przysłówek lit. z gołą głową
30. Wolke die (PL die Wolken) chmura, obłok; schwarze/tief hängende/dicke Wolken czarne/nisko wiszące/grube chmury; die Sonne bricht durch die Wolken słońce przebija się przez chmury; der Gipfel ist in Wolken gehüllt szczyt jest spowity chmurami; eine Wolke von Zigarrenrauch chmura papierosowego dymu; eine Wolke von Mücken chmara komarów; in den/auf/über den Wolken schweben pot. bujać w obłokach, chodzić z głową w chmurach; auf Wolke sieben sein pot. być w siódmym niebie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A