Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 09-26 01:52

Haseł: 68585
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Stimme die (PL die Stimmen) także muz. polit. głos; die Stimme senken/heben ściszać/podnosić głos; der Stimme des Herzens folgen iść za głosem serca
2. Mitsprache die (nur Singular) współdecydowanie, głos (przy podejmowaniu decyzji)
3. Frauenstimme die (PL die Frauenstimmen) głos kobiecy, głos żeński, polit. głos oddany przez kobietę
4. Donnerstimme die (PL die Donnerstimmen) grzmiący głos, gromki głos
5. entziehen czasownik entzieht, entzog, hat entzogen pozbawiać, odbierać; jemandem das Wort entziehen odbierać komuś głos (w dyskusji); sich entziehen uchylać się, wycofywać się, stronić, odsuwać się, unikać
6. Regung die (PL die Regungen) ruch, uczucie, poryw; die Regung des Herzens głos serca
7. gellen czasownik gellt, gellte, hat gegellt brzmieć przenikliwie, rozbrzmiewać echem, świdrować głosem; ein Pfiff gellte durch die Nacht gwizd rozległ się pośród nocy; seine Stimme gellte mir in den Ohren jego głos świdrował mi w uszach; sie schrie, dass das ganze Haus gellte jej krzyk rozbrzmiewał w całym domu
8. markig przymiotnik dosadny, wyrazisty; eine markige Stimme silny głos
9. verschleiert przymiotnik ochrypły, zachrypnięty (głos), zamglony (spojrzenie); forma Partizip Perfekt czasownika verschleiern
10. Bassstimme die (PL die Bassstimmen) muz. głos basowy, bas
11. Votum die (PL die Votum) polit. wotum, wynik głosowania, głos (oddany przez parlamentarzystę); ein Votum gegen/für die Regierung wotum nieufności/zaufania dla rządu
12. mitreden czasownik redet mit, redete mit, hat mitgeredet mieć coś do powiedzenia, mieć głos, współdecydować
13. Altstimme die (PL die Altstimmen) alt, głos altowy
14. Tenorstimme die (PL die Tenorstimmen) muz. głos tenorowy, tenor
15. kloßig przymiotnik kluskowaty, brylasty; kloßige Stimme kluskowaty głos
16. mitsprechen czasownik spricht mit, sprach mit, hat mitgesprochen mieć coś do powiedzenia, mieć głos, współdecydować, mówić z innymi, wypowiadać z innymi, odmawiać z innymi ein Gebet modlitwę
17. Engelstimme die (PL die Engelstimmen) anielski głos
18. Kinderstimme die (PL die Kinderstimmen) dziecięcy głos
19. hell przymiotnik, przysłówek jasny, widny, dźwięczny, jasno, dźwięcznie; es wird hell robi się jasno; helle Wohnung jasne, widne mieszkanie; helle Stimme jasny, dźwięczny głos; helles Bier jasne piwo; heller Junge sprytny chłopak; heller Wahnsinn czyste szaleństwo; helle Freude wielka radość
20. laut przymiotnik, przysłówek głośny, donośny, hałaśliwy, głośno, donośnie, hałaśliwie; ein lautes Lachen donośny śmiech; laut denken przen. głośno myśleć; laut lesen czytać na głos; das Radio lauter stellen nastawiać radio głośniej; laut werden nabierać rozgłosu; przyimek + GEN oder DAT zgodnie z, wedle, w myśl; laut Bestimmung zgodnie z postanowieniem; laut Gesetz w myśl ustawy; lauter machen pogłaśniać
21. ergreifen czasownik ergreift, ergriff, hat ergriffen chwytać, przedsiębrać kroki, wzruszać, poruszać; das Wort ergreifen zabierać głos
22. Knabenstimme die (PL die Knabenstimmen) głos chłopięcy
23. lauthals przysłówek na cały głos, na całe gardło
24. rau przymiotnik szorstki, chropowaty, ochrypły, chrapliwy, opryskliwy, surowy; raue Hände haben mieć szorstkie ręce; eine raue Stimme ochrypły głos; rauer Mensch opryskliwy człowiek; etwas rau sagen powiedzieć coś szorstko; raues Klima surowy klimat; rau werden pierzchnąć
25. Sopran der (PL die Soprane) muz. sopran, głos sopranowy, partia sopranowa; Sopran singen śpiewać sopranem; ein lyrischer/dramatischer Sopran sopran liryczny/dramatyczny
26. Sopranstimme die (PL die Sopranstimmen) muz. głos sopranowy, sopran
27. überschlagen czasownik schlägt über, schlug über, ist übergeschlagen przemieniać się, przeobrażać się, przechodzić, przetaczać się (fala), przeskakiwać (iskra); (überschlägt, überschlug, hat überschlagen) obliczać szacunkowo; sich überschlagen przewracać się, koziołkować, dachować (o pojeździe), załamywać się (głos), spiętrzać się (wydarzenia)
28. Neinstimme die (PL die Neinstimmen) głos przeciw
29. Zweitstimme die (PL die Zweitstimmen) głos w wyborach oddawany na kandydatów z listy krajowej partii
30. Wahlstimme die (PL die Wahlstimmen) głos wyborczy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A