stimmen czasownik stimmt, stimmte, hat gestimmt zgadzać się, głosować; die Rechnung stimmt rachunek zgadza się; Instrumente stimmen stroić instrumenty
votieren czasownik votiert, votierte, hat votiert głosować für eine Resolution za rezolucją
liberal przymiotnik, przysłówek liberalny, liberalnie; liberal wählen głosować na partię liberalną
wählen czasownik wählt, wählte, hat gewählt wybierać, obierać, głosować jemanden na kogoś
abstimmen czasownik stimmt ab, stimmte ab, hat abgestimmt stroić, dostrajać, dopasowywać, uzgadniać Termine terminy; ein Instrument abstimmen stroić instrument; über etwas abstimmen głosować nad czymś; sich mit jemandem abstimmen porozumiewać się z kimś


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków