SŁOWNIK DEPL.PL
Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy; auf Grund laufen osiąść na mieliźnie; zu Grunde gehen ginąć, marnieć, upadać, sczeznąć; zu Grunde richten destruować, gubić, rujnować, wyniszczać, zaprzepaszczać; im Grunde genommen w gruncie rzeczy, w zasadzie, właściwie
anbringen czasownik bringt an, brachte an, hat angebracht przynosić, umieszczać, lokować, wydawać (za mąż), zbywać, przymocowywać, przyczepiać, instalować, przytaczać, wnosić; ein Gesuch anbringen wnosić podanie; seine Gründe anbringen przytaczać swoje powody
darlegen czasownik legt dar, legte dar, hat dargelegt objaśniać, wyjaśniać; Gründe darlegen wyłuszczać poglądy; einen Plan darlegen przedkładać plan


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
ZUSICHERUNG, Vermisst, Tama, Handgepäck, Radieschen, Bist, Sendemast, Akademie, Therapeuten, Erwerbsminderungsrente, Niszczyć, KAPRYS, Budynek, Zakład pogrzebowy, trosten, Lista, SEGEL, Wahrsagung, Szkolenie, SChreiben, ZIMNO, Rechnungsanschrift, Rauchverzehrer, Schuldspruch, Unbewusst, Burzeltag

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków