Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-16 12:44

Haseł: 66850
R E K L A M A


R E K L A M A

1. fahren czasownik fährt, fuhr, ist/hat gefahren jechać, jeździć, odjeżdżać, wyjeżdżać, udawać się, przejeżdżać, kursować / jeździć, przewozić, zawozić; Auto fahren prowadzić samochód, jeździć samochodem; mit dem Zug fahren jechać pociągiem; Fahrrad fahren jechać na rowerze; Autobahn fahren jechać autostradą; mit dem Schiff fahren płynąć statkiem; das Schiff fährt langsam statek płynie powoli; er hat den Verletzten ins Krankenhaus gefahren zawiózł rannego do szpitala; er hat seinen Wagen schrottreif gefahren zajeździł swój samochód tak, że nadaje się on na złom; der Bus fährt von Bonn nach Köln ten Autobus kursuje z Bonn do Kolonii;

ODMIANA: PRÄS ich fahre, du fährst, er fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren; IMPERF er fuhr, du fuhrst, er fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren; PERF er ist/hat gefahren; KONJ I ich fahre, du fahrest, er fahre, wir fahren, ihr fahret, sie fahren; KONJ II ich führe, du führest/führst, er führe, wir führen, ihr führet/führt, sie führen
2. zufahren czasownik fährt zu, fuhr zu, ist zugefahren jechać; auf etwas/jemanden zufahren jechać w kierunku czegoś/kogoś; auf jemanden zufahren przen. porywać się na kogoś, rzucać się na kogoś
3. runterfahren czasownik fährt runter, fuhr runter, ist runtergefahren pot. jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół)
4. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
5. hinfahren czasownik fährt hin, fuhr hin, ist hingefahren jechać zu jemandem do kogoś; (hat hingefahren) zawozić
6. nachfahren czasownik fährt nach, fuhr nach, ist nachgefahren jechać jemandem za kimś
7. Motorrad das (PL die Motorräder) mot. motocykl, motor; Motorrad fahren jechać na motocyklu, jechać na motorze
8. entlangfahren czasownik fährt entlang, fuhr entlang, ist entlanggefahren jechać wzdłuż an etwas (DAT) czegoś; die Straße entlangfahren jechać ulicą
9. heimfahren czasownik fährt heim, fuhr heim, ist heimgefahren jechać do domu
10. Pferd das (PL die Pferde) koń; ein Pferd reiten jechać na koniu, jeździć konno; zu Pferde konno, wierzchem; das Trojanische Pferd lit. koń trojański
11. mitfahren czasownik fährt mit, fuhr mit, ist mitgefahren jechać z kimś
12. Auto das (PL die Autos) samochód, auto; Auto fahren prowadzić samochód; mit dem Auto fahren jechać samochodem; sie fährt gut Auto ona dobrze prowadzi; mit dem Auto unterwegs sein być w podróży samochodem; mit Autos spielen bawić się samochodzikami
13. begeben czasownik begibt, begab, hat begeben sprzedawać, puszczać w obieg; sich begeben zdarzać się, udawać się, iść, jechać, przystępować, rezygnować, zrzekać się; sich auf den Weg begeben udawać się w drogę; sich in Gefahr begeben narażać się na niebezpieczeństwo; seines Rechtes begeben rezygnować ze swego prawa
14. weiterfahren czasownik fährt weiter, fuhr weiter, ist weitergefahren jechać dalej
15. Anhalter der (PL die Anhalter) autostopowicz; per Anhalter fahren jechać autostopem
16. hinterherfahren czasownik fährt hinterher, fuhr hinterher, ist hinterhergefahren; jemandem hinterherfahren jechać za kimś
17. kutschen czasownik kutscht, kutschte, ist gekutscht jechać powozem
18. kutschieren czasownik kutschiert, kutschierte, ist kutschiert jechać powozem; (hat kutschiert) powozić, pot. wozić, zawozić, odwozić
19. auffahren czasownik fährt auf, fuhr auf, hat aufgefahren nawozić, drążyć; (ist aufgefahren) wznosić się, jechać w górę, rozwierać się, zrywać się, zajeżdżać, najeżdżać
20. Pulle die (PL die Pullen) pot. flacha; volle Pulle fahren pot. jechać na pełnym gazie
21. Blau das (nur Singular) błękit, niebieskość; ins Blaue reden gadać bez sensu; ins Blaue fahren jechać w siną dal, w nieznane
22. links przysłówek na lewo, po lewej stronie; links von dir na lewo od ciebie; links fahren jechać lewą stroną; etwas mit links machen przen. robić coś z łatwością
23. Gebirge das (PL die Gebirge) góry, geo. górotwór; ein hohes Gebirge wysokie góry; in den Ferien ins Gebirge fahren w wakacje jechać w góry; im Gebirge wandern wędrować po górach, chodzić po górach; ein Gebirge von Akten przen. góry dokumentów
24. Stunde die (PL die Stunden) godzina, lekcja, godzina lekcyjna; in einer Stunde za godzinę; eine halbe Stunde pół godziny; anderthalb Stunden półtorej godziny; drei viertel Stunden trzy kwadranse; eine Stunde Zeit haben mieć godzinę czasu; die Stunden dehnten sich endlos godziny ciągnęły się bez końca; 100 km in der Stunde/pro Stunde fahren jechać 100 km na godzinę; 5 mal pro Stunde 5 razy na godzinę; alle drei Stunden co trzy godziny; eine geschlagene Stunde bita/dobra godzina; die Stunde null godzina zero; Stunden nehmen/geben brać/dawać lekcje
25. draufhaben czasownik hat drauf, hatte drauf, hat draufgehabt; etwas draufhaben pot. umieć coś, mieć coś opanowane, mieć coś w swoim repertuarze; hohes Tempo draufhaben pot. jechać z dużą prędkością; seinen Text draufhaben znać swój tekst
26. radeln czasownik radelt, radelte, hat geradelt pot. jeździć na rowerze, jechać na rowerze; (hat geradelt) wykrawać radełkiem
27. Autostopp der (nur Singular) autostop; Autostopp fahren jechać autostopem
28. demselben zaimek temu samemu; mit demselben Zug fahren jechać tym samym pociągiem
29. rückwärts przysłówek wstecz, w tył, do tyłu, tyłem; rückwärts sehen patrzeć wstecz; rückwärts fahren jechać na wstecznym, cofać samochód; rückwärts gehen iść tyłem
30. verfahren czasownik verfährt, verfuhr, hat verfahren postępować, obchodzić się, poczynać sobie; nach bestimmten Prinzipien verfahren postępować zgodnie z określonymi zasadami; sich verfahren jechać niewłaściwą drogą, błądzić

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A