SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Harsch - szreń
Pulverschnee - puch
Skiausrüstung - ekwipunek narciarski
Skigebiet - ośrodek narciarski
Skihang - stok narciarski
Skipiste - nartostrada
Skischuhe - buty narciarskie
Skischule - szkółka narciarska
Schlepplift - wyciąg orczykowy
Schlitten - sanki
Schlittenfahrt - kulig
Schneegestöber - zamieć
Sessellift - wyciąg kszesełkowy
Winterferien - ferie zimowe
Wintersaison - sezon zimowy

 
bin czasownik ich bin ja jestem, jestem; PATRZ sein
untröstlich przymiotnik niepocieszony, zrozpaczony; ich bin untröstlich, dass ich es vergessen habe jestem niepocieszony, że o tym zapomniałem; die untröstliche Witwe zrozpaczona wdowa
zahlen czasownik zahlt, zahlte, hat gezahlt płacić; mit einem Scheck/per Überweisung zahlen płacić czekiem/przelewem; was habe ich zu zahlen? ile jestem winny?
wissen czasownik weiß, wusste, hat gewusst wiedzieć, znać, zdawać sobie sprawę, umieć; etwas von/über etwas wissen wiedzieć coś o czymś; ich weiß nicht so recht nie jestem pewien
Klasse die (PL die Klassen) klasa, kategoria; ich bin in der dritten Klasse jestem w trzeciej klasie; ein Mädchen aus seiner Klasse dziewczyna z jego klasy; etwas in Klassen einteilen klasyfikować coś; erster/zweiter Klasse fahren jechać pierwszą/drugą klasą; neu in der Klasse sein być nowym w klasie; eine Klasse repetieren repetować klasę; die besitzende Klasse klasa posiadająca; die A-Klasse von Mercedes ist ein Newcomer mercedes klasy A debiutuje na rynku
anders przymiotnik, przysłówek inny, inaczej; anders aussehen wyglądać inaczej; anders ausgedrückt innymi słowy; irgendwo anders gdzie indziej; ich sehe das ganz anders widzę to całkiem inaczej, jestem zupełnie odmiennego zdania
begeistert przymiotnik, przysłówek zachwycony, entuzjastyczny, z zachwytem, entuzjastycznie; ich bin von diesem Buch begeistert jestem zachwycony tą książką
alle zaimek wszyscy, wszystkie; alle Kollegen/Kolleginnen wszyscy koledzy/wszystkie koleżanki; alle, die... wszyscy, którzy...; przymiotnik pot. wykończony, wyczerpany; ich bin total alle jestem wykończony; es ist alle skończyło się, nie ma; die Seife ist alle mydło się skończyło
gewohnt przymiotnik zwykły; wie gewohnt jak zwykle; ich bin es gewohnt, zu... jestem przyzwyczajony, mam zwyczaj
schulden czasownik schuldet, schuldete, hat geschuldet być winnym, być dłużnym; was schulde ich Ihnen? ile jestem panu/pani winien?
fernliegen czasownik liegt fern, lag fern, hat ferngelegen; es liegt mir fern daleki jestem od tego; fernliegend odległy, oddalony
Wassermann der (PL die Wassermänner) woziwoda; der (nur Singular) (zodiakalny) Wodnik; ich bin Wassermann jestem (zodiakalnym) Wodnikiem
fix przymiotnik, przysłówek stały, niezmienny, szybki, prędki, szybko, prędko; ich bin fix und fertig jestem wykończony
gespannt przymiotnik napięty, naprężony, skoncentrowany, pełen napięcia, ciekawy; ich bin gespannt, ob... jestem ciekaw, czy...
k.o. przysłówek ich bin k.o. pot. jestem wyczerpany
Hunger der (nur Singular) głód; ich habe Hunger jestem głodny
unsicher przymiotnik, przysłówek niepewny, wątpliwy, niebezpieczny, niepewnie, wątpliwie, niebezpiecznie; eine unsichere Gegend niebezpieczna okolica; eine zu unsichere Methode zbyt niepewna metoda; ein unsicheres Gefühl poczucie niepewności; mit unsicheren Schritten niepewnym krokiem, chwiejnym krokiem; unsicher auf den Beinen stehen niepewnie stać, chwiać się; ich bin mir unsicher, ob... nie jestem pewny, czy...
Zwilling der (PL die Zwillinge) bliźniak; Zwillinge Bliźnięta (zodiakalne); ich bin Zwilling jestem Bliźniakiem (zodiakalnym)
Morgenmuffel der (PL die Morgenmuffel) pot. poranna zrzęda; ich bin ein schrecklicher Morgenmuffel rano jestem zawsze nie w sosie
zwingen czasownik zwingt, zwang, hat gezwungen zmuszać, przymuszać, zniewalać; sich zwingen zmuszać się; ich sehe mich gezwungen ... jestem zmuszony ...
Beruf der (PL die Berufe) zawód, profesja, powołanie; freier Beruf wolny zawód; - was sind Sie von Beruf? - ich bin Arzt - kim jest Pan/Pani z zawodu? - jestem lekarzem

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
benachrichtigen, Bedrohung, genug, Vorsprung, reklama, Sachschaden, ciężko, ggf., kwadrans, klären, usw., pracodawca, wyjazd, pracownik, ungerecht, einkehren, herausbekommen, fristlose, spółka, strudel, pomnik, stopfen, cool, dermaßen, schwieg, Schwinger

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków