SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
bin czasownik ich bin ja jestem, jestem; PATRZ sein
untröstlich przymiotnik niepocieszony, zrozpaczony; ich bin untröstlich, dass ich es vergessen habe jestem niepocieszony, że o tym zapomniałem; die untröstliche Witwe zrozpaczona wdowa
zahlen czasownik zahlt, zahlte, hat gezahlt płacić; mit einem Scheck/per Überweisung zahlen płacić czekiem/przelewem; was habe ich zu zahlen? ile jestem winny?
wissen czasownik weiß, wusste, hat gewusst wiedzieć, znać, zdawać sobie sprawę, umieć; etwas von/über etwas wissen wiedzieć coś o czymś; ich weiß nicht so recht nie jestem pewien
Klasse die (PL die Klassen) klasa, kategoria; ich bin in der dritten Klasse jestem w trzeciej klasie; ein Mädchen aus seiner Klasse dziewczyna z jego klasy; etwas in Klassen einteilen klasyfikować coś; erster/zweiter Klasse fahren jechać pierwszą/drugą klasą; neu in der Klasse sein być nowym w klasie; eine Klasse repetieren repetować klasę; die besitzende Klasse klasa posiadająca; die A-Klasse von Mercedes ist ein Newcomer mercedes klasy A debiutuje na rynku
anders przymiotnik, przysłówek inny, inaczej; anders aussehen wyglądać inaczej; anders ausgedrückt innymi słowy; irgendwo anders gdzie indziej; ich sehe das ganz anders widzę to całkiem inaczej, jestem zupełnie odmiennego zdania; ich kann nicht anders nie mogę się powstrzymać
begeistert przymiotnik, przysłówek zachwycony, entuzjastyczny, z zachwytem, entuzjastycznie; ich bin von diesem Buch begeistert jestem zachwycony tą książką
alle zaimek wszyscy, wszystkie; alle Kollegen/Kolleginnen wszyscy koledzy/wszystkie koleżanki; alle, die... wszyscy, którzy...; przymiotnik pot. wykończony, wyczerpany; ich bin total alle jestem wykończony; es ist alle skończyło się, nie ma; die Seife ist alle mydło się skończyło
gewohnt przymiotnik zwykły; wie gewohnt jak zwykle; ich bin es gewohnt, zu... jestem przyzwyczajony, mam zwyczaj
schulden czasownik schuldet, schuldete, hat geschuldet być winnym, być dłużnym; was schulde ich Ihnen? ile jestem panu/pani winien?
fehlen czasownik fehlt, fehlte, hat gefehlt brakować, być nieobecnym; weit gefehlt! mocno chybione!, nic podobnego!; was fehlt Ihnen? co Pani/Panu dolega?; es fehlt uns an nichts niczego nam nie brakuje; uns fehlt das Geld für eine Sommerreise brakuje nam pieniędzy na letni wyjazd; es fehlt uns an hoch innovativen und kreativen Kleinunternehmen brakuje nam wysoce innowacyjnych i kreatywnych małych przedsiębiorstw; an mir soll es nicht fehlen mnie nie zabraknie, jestem do dyspozycji
fernliegen czasownik liegt fern, lag fern, hat ferngelegen; es liegt mir fern daleki jestem od tego; fernliegend odległy, oddalony
Wassermann der (PL die Wassermänner) woziwoda; der (nur Singular) (zodiakalny) Wodnik; ich bin Wassermann jestem (zodiakalnym) Wodnikiem
fix przymiotnik, przysłówek stały, niezmienny, szybki, prędki, szybko, prędko; ich bin fix und fertig jestem wykończony
gespannt przymiotnik napięty, naprężony, skoncentrowany, pełen napięcia, ciekawy; ich bin gespannt, ob... jestem ciekaw, czy...
k.o. przysłówek ich bin k.o. pot. jestem wyczerpany
Hunger der (nur Singular) głód; ich habe Hunger jestem głodny
unsicher przymiotnik, przysłówek niepewny, wątpliwy, niebezpieczny, niepewnie, wątpliwie, niebezpiecznie; eine unsichere Gegend niebezpieczna okolica; eine zu unsichere Methode zbyt niepewna metoda; ein unsicheres Gefühl poczucie niepewności; mit unsicheren Schritten niepewnym krokiem, chwiejnym krokiem; unsicher auf den Beinen stehen niepewnie stać, chwiać się; ich bin mir unsicher, ob... nie jestem pewny, czy...
Zwilling der (PL die Zwillinge) bliźniak; Zwillinge Bliźnięta (zodiakalne); ich bin Zwilling jestem Bliźniakiem (zodiakalnym)
Morgenmuffel der (PL die Morgenmuffel) pot. poranna zrzęda; ich bin ein schrecklicher Morgenmuffel rano jestem zawsze nie w sosie
zwingen czasownik zwingt, zwang, hat gezwungen zmuszać, przymuszać, zniewalać; sich zwingen zmuszać się; ich sehe mich gezwungen ... jestem zmuszony ...
Beruf der (PL die Berufe) zawód, profesja, powołanie; freier Beruf wolny zawód; - was sind Sie von Beruf? - ich bin Arzt - kim jest Pan/Pani z zawodu? - jestem lekarzem

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wyzdrowienie, nahestehend, puf, übereignen, zapłaty, przechowywać, kleks, wykładzina, verwundert, weitestgehend, ekeln, sich langweilen, schwerelos, naleśnik, rabenschwarz, Rabeneltern, Sympathie, Sympathieträger, nachsagen, verbeugen, getüncht, gesellen, grölen, dankend, dandysowato, Gesang

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 11-02-2024 23:30


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków