Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 05-22 21:42

Haseł: 67835
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Buch das (PL die Bücher) książka, księga; ein dickes/spannendes Buch gruba/interesująca książka; ein Buch von 1 00 Seiten 100-stronicowa książka; ein Buch herausgeben wydawać książkę; die fünf Bücher Mose rel. Pięcioksiąg Mojżeszowy
2. Mathebuch das (PL die Mathebücher) pot. książka do matmy, książka do matematyki
3. Jugendbuch das (PL die Jugendbücher) książka młodzieżowa, książka dla młodzieży
4. Märchenbuch das (PL die Märchenbücher) książka z bajkami, książka z baśniami
5. liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
6. Bilderbuch das (PL die Bilderbücher) książka z obrazkami, album
7. Backbuch das (PL die Backbücher) książka z przepisami na wypieki
8. Fachbuch das (PL die Fachbücher) podręcznik specjalistyczny, książka fachowa
9. Taschenbuch das (PL die Taschenbücher) książka w wydaniu kieszonkowym
10. viel przymiotnik, przysłówek, zaimek (mehr, am meisten) wiele, dużo, moc; vielen Dank! dziękuję bardzo!; viel besucht często odwiedzany; viel schneller o wiele szybciej, znacznie szybciej; am meisten najwięcej, najbardziej; das am meisten verkaufte Buch najlepiej sprzedawana książka; die meisten Menschen najwięcej ludzi, większość ludzi
11. Kochbuch das (PL die Kochbücher) książka kucharska
12. reich przymiotnik bogaty, obfity, obfitujący, okazały, hojny, bogato, obficie, okazale, hojnie; ein reicher Mann bogaty człowiek; ein Sohn aus reichem Haus syn z bogatego domu; er hat reich geheiratet ożenił się bogato; eine reich geschmückte Fassade bogato zdobiona fasada; eine reiche Ernte obfite zbiory, urodzaj; reiche Ölquellen bogate złoża ropy; ein reiches Mahl obfity posiłek; das Buch ist reich illustriert książka jest bogato ilustrowana; eine reiche Auswahl bogaty wybór, szeroki wybór; reich an Fischen/Vitamin C obfitujący w ryby / bogaty w witaminę C; reich werden bogacić się
13. Kraftfahrzeugbrief der (PL die Kraftfahrzeugbriefe) książka pojazdu samochodowego
14. Guide der (PL die Guides) przewodnik (książka, osoba)
15. Kinderbuch das (PL die Kinderbücher) książka dla dzieci
16. Wartungsheft das (PL die Wartungshefte) książka serwisowa
17. Übungsbuch das (PL die Übungsbücher) książka z ćwiczeniami, ćwiczenia
18. Serviceheft das (PL die Servicehefte) zeszyt serwisowy, książka serwisowa
19. vergriffen przymiotnik wykupiony, wyczerpany (nakład), rozchwytywany (książka)
20. für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej
21. Telefonbuch das (PL die Telefonbücher) książka telefoniczna
22. Branchenbuch das (PL die Branchenbücher) branżowa książka telefoniczna, katalog firm, yellow pages
23. Ausstattungsbuch das (PL die Ausstattungsbücher) książka wyposażenia
24. Reiseführer der (PL die Reiseführer) przewodnik turystyczny (książka), przewodnik
25. Sachbuch das (PL die Sachbücher) książka popularnonaukowa, utwór publicystyczny
26. Aufklärungsbuch das (PL die Aufklärungsbücher) książka uświadamiająca
27. Scheckheft das (PL die Scheckhefte) książeczka czekowa, mot. książka przeglądów
28. Lieblingsbuch das (PL die Lieblingsbücher) ulubiona książka
29. Hörbuch das (PL die Hörbücher) książka mówiona, audiobook
30. Gästebuch das (PL die Gästebücher) książka gości, księga pamiątkowa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A