Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-14 22:54

Haseł: 67015
R E K L A M A


R E K L A M A

1. verbinden czasownik verbindet, verband, hat verbunden łączyć, obwiązywać, zawiązywać, med. opatrywać; sich verbinden wiązać się, łączyć się
2. zusammenführen czasownik führt zusammen, führte zusammen, hat zusammengeführt łączyć
3. zusammentun czasownik tut zusammen, tat zusammen, hat zusammengetan łączyć
4. assoziieren czasownik assoziiert, assoziierte, hat assoziiert kojarzyć, łączyć (w myślach)
5. verknüpfen czasownik verknüpft, verknüpfte, hat verknüpft wiązać, łączyć, kojarzyć
6. kontaminieren czasownik kontaminiert, kontaminierte, hat kontaminiert jęz. kontaminować, łączyć, fiz. zanieczyszczać, skażać
7. verkuppeln czasownik verkuppelt, verkuppelte, hat verkuppelt sprzęgać, łączyć, sczepiać, swatać eine Freundin przyjaciółkę
8. fügen czasownik fügt, fügte, hat gefügt spajać, łączyć, dodawać, dokładać; sich fügen poddawać się, nie stawiać oporu
9. durchstellen czasownik stellt durch, stellte durch, hat durchgestellt przełączać, łączyć (przez telefon)
10. zusammenschließen czasownik schließt zusammen, schloss zusammen, hat zusammengeschlossen spinać, skuwać ze sobą, jednoczyć, zrzeszać, łączyć; sich zusammenschließen łączyć się, dokonywać fuzji
11. liieren czasownik liiert, liierte, hat liiert wiązać się ściśle, łączyć się, nawiązywać romans
12. vernuten czasownik vernutet, vernutete, hat vernutet tech. łączyć za pomocą wpustów
13. kröpfen czasownik kröpft, kröpfte, hat gekröpft tech. wyginać, łączyć na ucios
14. tackern czasownik tackert, tackerte, hat getackert pot. łączyć zszywaczem, zszywać
15. zusammenfinden czasownik findet zusammen, fand zusammen, hat zusammengefunden; sich zusammenfinden spotykać się, łączyć się
16. zusammenhängen czasownik hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen łączyć się, mieć związek
17. zusammenlaufen czasownik läuft zusammen, lief zusammen, ist zusammengelaufen zbiegać się, zlewać się, łączyć się, mat. przecinać się
18. zusammenfügen czasownik fügt zusammen, fügte zusammen, hat zusammengefügt spajać, składać, łączyć
19. zusammenlegen czasownik legt zusammen, legte zusammen, hat zusammengelegt składać, zbierać, łączyć, jednoczyć, scalać, komasować
20. verketten czasownik verkettet, verkettete, hat verkettet łączyć łańcuchem, sczepiać łańcuchem, przen. ściśle wiązać, splatać
21. verschmelzen czasownik verschmilzt, verschmolz/verschmelzte, hat verschmolzen/verschmelzt stapiać, topić, przetapiać, łączyć
22. vernetzen czasownik vernetzt, vernetzte, hat vernetzt infor. łączyć w sieć
23. binden czasownik bindet, band, hat gebunden wiązać, zawiązywać, związywac, krępować, łączyć, oprawiać, obwiązywać; sich binden wiązać się, angażować się; ein Buch in Leder binden oprawiać książkę w skórę; die Suppe mit Mehl binden zagęszczać zupę mąką
24. paaren czasownik paart, paarte, hat gepaart łączyć w pary, ustawiać parami; sich paaren przen. iść w parze, biol. parzyć się, kopulować
25. anlagern czasownik lagert an, lagerte an, hat angelagert przyłączać; sich anlagern łączyć się
26. fusionieren czasownik fusioniert, fusionierte, hat fusioniert dokonywać fuzji, łączyć się
27. verzapfen czasownik verzapft, verzapfte, hat verzapft łączyć na czop, sprzedawać na beczki; Unsinn verzapfen pot. pleść bzdury

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A