•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-24 22:31

  • Haseł: 66370


1. Material das (PL die Materialien) materiał
2. Stoff der (PL die Stoffe) materiał, substancja, tworzywo, tkanina, przen. temat, materiał, pot. dragi, towar; (nur Singular) materia
3. Wissensstoff der (nur Singular) materiał (wiedza przyswajana w szkole)
4. Werkstoff der (PL die Werkstoffe) materiał, tworzywo
5. behandeln czasownik behandelt, behandelte, hat behandelt traktować jemanden kogoś, leczyć, obchodzić się, postępować; jemanden gut/schlecht behandeln traktować kogoś dobrze/źle, obchodzić się z kimś dobrze/źle; jemanden freundlich/von oben herab/wie Luft behandeln traktować kogoś przyjacielsko/wyniośle, z góry/jak powietrze; der Film behandelt das Leben Napoleons film traktuje o życiu Napoleona; einen Kranken behandeln leczyć chorego; ein Thema behandeln opracowywać temat; die Wunde behandeln opatrywać ranę; ein Material mit Säure behandeln działać na materiał kwasem; den Boden mit Wachs behandeln woskować podłogę
6. bewältigen czasownik bewältigt, bewältigte, hat bewältigt pokonywać, opanowywać, podołać, uporać się; Schwierigkeiten bewältigen pokonywać trudności; das Material bewältigen opanowywać materiał
7. entzündbar przymiotnik zapalny, łatwo palny (materiał)
8. Feststoff der (PL die Feststoffe) materiał stały
9. Hype der (PL die Hypes) rozgłos, popularność w mediach, szum medialny, popularna reklama, materiał wirusowy w Internecie, internetowy fenomen
10. Spaltmaterial das (PL die Spaltmaterialien) fiz. materiał rozszczepialny
11. Gefahrstoff der (PL die Gefahrstoffe) materiał niebezpieczny, substancja niebezpieczna
12. Pensum das (PL die Pensa oder die Pensen) pensum, materiał nauczania, norma (pracownicza)
13. Werbematerial das (PL die Werbematerialien) materiał reklamowy
14. Rohmaterial das (PL die Rohmaterialien) materiał surowy, surowiec
15. Agitationsmaterial das (PL die Agitationsmaterialien) materiał agitacyjny
16. Feuerung die (nur Singular) materiał opałowy
17. Tatsachenmaterial das (nur Singular) materiał faktograficzny
18. Verbandmaterial das (PL die Verbandmaterialien) materiał opatrunkowy
19. Verbandsstoff der (PL die Verbandsstoffe) materiał opatrunkowy
20. Verbandszeug das (PL die Verbandszeuge) materiał opatrunkowy
21. Gerbmittel das (PL die Gerbmittel) środek garbujący, materiał gabnikodajny
22. Gut das (nur Singular) dobro; das (PL die Güter) majątek ziemski, towar, dobro; gefährliches Gut materiał niebezpieczny; unbewegliche/bewegliche Güter nieruchomość/ruchomość; leicht verderbliche Güter towary łatwo psujące się; ewige Güter rel. dobra wieczne
23. Hilfsmaterial das (PL die Hilfsmaterialien) materiał pomocniczy
24. Saatgut das (nur Singular) materiał siewny, nasiona
25. brisant przymiotnik kruszący (materiał wychuchowy), kontrowersyjny
26. Verpackungsmaterial das (PL die Verpackungsmaterialien) materiał opakowaniowy
27. Brandsatz der (PL die Brandsätze) materiał zapalający
28. Seidenstoff der (PL die Seidenstoffe) tkanina jedwabna, jedwabny materiał
29. Sprengstoff der (PL die Sprengstoffe) materiał wybuchowy
30. Ausgangsstoff der (PL die Ausgangsstoffe) materiał wyjściowy, substancja wyjściowa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu