Maul das (PL die Mäuler) zool. pysk, morda, pot. pej. gęba, jadaczka; halt dein Maul! wulg. zamknij się!; mach endlich das Maul auf! pot. no mów wreszcie!; ein großes Maul haben pot. być mocnym w gębie
Maul- und Klauenseuche die (nur Singular) zool. pryszczyca
Honig der (PL die Honige) miód; süß wie Honig słodki jak miód; türkischer Honig gastr. rachatłukum, lokum, biały nugat; jemandem Honig ums Maul schmieren przen. schlebiać komuś, podlizywać się komuś
ungewaschen przymiotnik, przysłówek nieumyty, bez umycia, nie mywszy się; ein ungewaschenes Maul pot. niewyparzona gęba


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania


                 


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków